Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Ruotsi


Kurssin koodi: K18-RUB5


Kurssin nimi ja laajuus: RUB5 Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi


Kurssin opettaja: Pia Ahlberg


Opettajan sähköposti: pia.ahlberg@edu.valkeakoski.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Valkeakosken Tietotien aikuislukio


Kurssin alkamisajankohta: 17.04.2018

Kurssin päättymisajankohta: 29.05.2018


Ilmoittautuminen alkaa: 06.04.2018

Ilmoittautuminen päättyy: 16.04.2018


Osallistujat: 0/10


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1 ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Kurssilla omaksutaan työelämässä ja työnhaussa tarvittavia vuorovaikutustaitoja ja tutustutaan omiin vahvuuksiin. Tavoitteena on kielitaidon merkityksen ymmärtäminen työelämätaitona sekä muodollisissa tilanteissa käytettävän kielen ymmärtäminen ja tuottaminen. Lisäksi kurssilla tutustutaan Tanskaan ja tanskalaisuuteen.


Sisältö:

Aihepiireinä ovat jatko-opinnot, työelämä, yrittäjyys sekä netti ja sosiaalinen media. Kieliopista opiskellaan ja kerrataan partisiipin preesens, s-passiivi ja s-päätteiset verbit, konjunktiot ja sanajärjestys sekä substantiivien taivutus ja käyttö.


Suoritustapa: Monimuoto-opiskelu (sis.lähiopetuskertoja)


Oppimisympäristö: https://moodle.mmg.fi/valkeakoski/index.php


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi toteutaan monimuoto-opetuksena. Kurssialusta on Valkeakosken Tietotien aikuislukion Moodle, jossa on pakollisia tehtäviä. Lisäksi oppitunnit kerran viikossa tiistaisin klo 17.00-18.40. Oppitunneille voi osallistua Adobe Connect -neuvottelujärjestelmän kautta. Kurssin työmäärä vastaa lähiopetuksena suoritettavan RUB5-kurssin työmäärää.


Arviointi:

Kurssi arvioidaan kurssikokeen sekä palautettujen pakollisten tehtävien perusteella asteikolla 4-10. Kurssikokeessa mitataan sanastoa, rakenteita, kuullun- ja tekstinymmärtämistä sekä omaa kirjallista tuottamista.


Oppimateriaali:

Fokus Kurs 5, Otava (paperinen tai sähköinen)


Lisätietoja:

Opiskelija tarvitsee oppituntien seuraamiseen tietokoneen, jossa nettiyhteys. Suullisia tehtäviä varten opiskelija tarvitsee laitteen, jolla voi nauhoittaa omaa puhettaan ja liittää tallenne oppimisalustalle (esim. tietokone, jossa mikrofoni, tabletti tai älypuhelin).On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin