Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Biologia


Kurssin koodi: K18-BI2 KESÄ


Kurssin nimi ja laajuus: BI2 Ekologia ja ympäristö


Kurssin opettaja: Anja Moilanen


Opettajan sähköposti: anja.moilanen@gmail.com


Kurssin tarjoava oppilaitos: Valkeakosken Tietotien aikuislukio


Kurssin alkamisajankohta: 01.06.2018

Kurssin päättymisajankohta: 31.08.2018


Ilmoittautuminen alkaa: 09.04.2018

Ilmoittautuminen päättyy: 02.06.2018


Osallistujat: 2/35


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100,00 €


Kohderyhmä:

Kurssia ennen on hyvä käydä BI1 kurssi, mutta sen käynti ei ole edellytys kurssin suorittamiselle


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Tavoitteena on että opiskelija ymmärtää ekosysteemien toimintojen periaatteet, osaa analysoida ihmisen toiminnan vaikutuksia ekosysteemeissä ja ymmärtää monimuotoisuuden merkityksen. Tavoitteena myös että opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen tutkimuksen


Sisältö:

Ekologian perusteet, mm. ekosysteemin rakenne, aineiden kierrot, biodiversiteetti ja lajien väliset suhteet. Ympäristöongelmat, niiden syyt ja ratkaisumahdollisuudet


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Valkeakosken tietotien aikuislukion Moodle: https://moodle.mmg.fi/valkeakoski/login/index.php


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Itsenäinen asioiden opiskelu oppikirjan ja muiden lähteiden avulla. Osaamisen osoittaminen kurssitehtävien sekä pienimuotoisen tutkimuksen ja tutkimuskansiotehtävien avulla. Kurssi vaatii n. 40 tunnin työn. Kurssi on suoritettava kesälukukaudella eli kesä-elokuussa. Kesäkurssilla opettajan ei tarvitse olla tavoitettavissa kesä-heinäkuussa.


Arviointi:

Kurssitehtävät ja tutkimuskansio (sisältää raportin omasta tutkimuksesta/tutkimuksista) arvioidaan ja kurssinumerio määräytyy niiden perusteella


Oppimateriaali:

Oppikirjana BIOS 2, Ekologia ja ympäristö (Happonen, Holopainen, Sotkas, Tenhunen, Tihtarinen-Ulmanen ja Venäläinen) sanomapro, kirja saatavilla myös digikirjanaOn joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin