Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Maantiede


Kurssin koodi: K18-GE1 KESÄ


Kurssin nimi ja laajuus: GE1, Maailma muutoksessa


Kurssin opettaja: Anja Moilanen


Opettajan sähköposti: anja.moilanen@gmail.com


Kurssin tarjoava oppilaitos: Valkeakosken Tietotien aikuislukio


Nonstop: n. 2 kk

Kurssin alkamisajankohta: 01.06.2018

Kurssin päättymisajankohta: 31.08.2018


Ilmoittautuminen alkaa: 09.04.2018

Ilmoittautuminen päättyy: 02.06.2018


Osallistujat: 3/35


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1 ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Sopii kaikille, ei vaadi edeltäviä opintoja


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on että opiskelija
• tunnistaa luonnon toimintaan, ihmisen toimintaan sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutukseen
liittyviä riskialueita maapallolla
• ymmärtää, millaisia riskejä maapallon eri alueilla ilmenee ja mitkä tekijät vaikuttavat niihin
• osaa vertailla ja arvioida alueiden riskiherkkyyttä ja riskien vaikuttavuutta alueiden
luonnonvarojen ja kehittyneisyyden näkökulmasta
• tietää, millaisten ratkaisujen avulla riskejä voidaan hillitä


Sisältö:

Maantiede tieteenä, luonnon järjestelmiin liittyvät riskit, luonnonvaroihin ja ympäristöön liittyvät riskit, ihmiskunnan globaalit riskialueet ja keskeiset kehityskysymykset


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Valkeakosken Tietotien aikuislukion Moodle: https://moodle.mmg.fi/valkeakoski/course/category.php?id=2


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssiin kuuluu Moodlesta löytyvät tehtävät ja tehtävien lisäksi suoritat joko tentin tai pidät kurssin ajan oppimispäiväkirjaa. Yhden kurssin suoritus vie keskimäärin yhteensä n. 40 tuntia. Kurssi on suoritettava kesälukukaudella eli kesä-elokuussa. Kesäkurssilla opettajan ei tarvitse olla tavoitettavissa kesä-heinäkuussa.


Arviointi:

Arvioinnissa otetaan huomioon sekä tehtävien arvosanat että tentin/oppimispäiväkirjan arvosana, joten kaikki osiot kannattaa suorittaa huolella. Kurssiarvosana on kaikkien osioiden arvosanojen keskiarvo


Oppimateriaali:

Sanomapron/WSOypron GEOS 1 Maailma muutoksessa (tekijöinä Cantell, Jutila, Lappalainen, Sorvali) HUOM! Uuden opsin kirjaOn joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin