Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Maantiede


Kurssin koodi: K18-GE2 KESÄ


Kurssin nimi ja laajuus: GE2, Sininen planeetta


Kurssin opettaja: Anja Moilanen


Opettajan sähköposti: anja.moilanen@gmail.com


Kurssin tarjoava oppilaitos: Valkeakosken Tietotien aikuislukio


Nonstop: n. 2kk

Kurssin alkamisajankohta: 01.06.2018

Kurssin päättymisajankohta: 31.08.2018


Ilmoittautuminen alkaa: 09.04.2018

Ilmoittautuminen päättyy: 02.06.2018


Osallistujat: 2/35


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1 ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Sopii kaikille, ei vaadi edeltäviä opintoja


Kurssin tyyppi: Syventävä (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on että opiskelija osaa käyttää luonnonmaantieteen peruskäsitteitä, opiskelija ymmärtää maapallpn planetaarisuudesta johtuvat ilmiöt, osaa selittää ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteen ja toiminnan, ymmärtää maapallon vyöhykkeisyyden syyt ja osaa käyttää luonnonmaantieteen peruskäsitteitä


Sisältö:

Kurssin sisältö: luonnomaantieteellisen tiedon hankinta. analysointi ja esittäminen, Maan planeraarisuus, ilmakehä, vesikehä, sää ja ilmasto, maapallon rakenne ja endogeeniset ja eksogeeniset prosessit, kasvillisuusvyöhykkeet


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Valkeakosken Tietotien aikuislukion Moodle: https://moodle.mmg.fi/valkeakoski/course/category.php?id=2


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssiin kuuluu Moodlesta löytyvät tehtävät ja mahdollinen loppukoe. Kurssitehtävät on jaettu tehtäväpaketteihin. Kurssilla tulisi oppia ymmärtämään monia ilmiöitä, joten varaa tehtäville riittävästi aikaa. Yhden kurssin suoritus vie keskimäärin yhteensä n. 40 tuntia. Jos olet hiljattain suorittanut peruskoulun ja opiskellut siellä luonnonmaantieteen ilmiöt hyvin, moni asia on sieltä tuttu ja tämän kurssin suoritus sinulle nopeampaa ja helpompaa. Kurssi on suoritettava kesälukukaudella eli kesä-elokuussa. Kesäkurssilla opettajan ei tarvitse olla tavoitettavissa kesä-heinäkuussa.


Arviointi:

Arvioinnissa otetaan huomioon kaikkikurssin osiot siten että kurssiarvosana on kaikkien osioiden arvosanojen keskiarvo


Oppimateriaali:

Sanomapro: GEOS 2: Sininen planeetta (tekijöinä Cantell, Jutila, Lappalainen ja Sorvali)On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin