Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Ortodoksinen uskonto


Kurssin koodi: S18-UO2


Kurssin nimi ja laajuus: UO2 Ortodoksisuus maailmassa


Kurssin opettaja: Elisa Hyvärinen


Opettajan sähköposti: elisa.hyvarinen@tampere.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tampereen klassillinen lukio


Kurssin alkamisajankohta: 22.10.2018

Kurssin päättymisajankohta: 16.12.2018


Ilmoittautuminen alkaa: 13.06.2018

Ilmoittautuminen päättyy: 21.10.2018


Osallistujat: 10/25


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1 kurssi


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Ortodoksiseen uskonnonopetukseen osallistuvat lukiolaiset.


HUOM. Vanhan opetussuunnitelman mukaan opiskelevien lukiolaisten tulee ottaa mitä pikimmiten yhteyttä uskonnonopettajaan, joka antaa ohjeet kurssin itsenäiseen suorittamiseen.


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

- tietää ortodoksisen kirkon apostolisen perinteen
- tunnistaa kirkon opettajien merkityksen kirkon perinteessä
- tuntee ortodoksisuuden keskeiset opilliset painotukset ja eettisen ajattelun perustan
- osaa tarkastella ortodoksisen kirkon merkitystä yksilöllisestä ja yhteisöllisestä näkökulmasta
- perehtyy ortodoksisuuden ja sen käytänteiden erityispiirteisiin
- tuntee askeesin ja luostarilaitoksen syntyyn vaikuttaneet historialliset tekijät
- tuntee ortodoksisia paikalliskirkkoja ja idän kirkon eri suuntauksia
- ymmärtää ortodoksisen kirkon hallintorakenteen kehittymistä ja nykyistä toimintaa
- perehtyy Suomen ortodoksisen kirkon tunnuspiirteisiin
- tutustuu kirkkojen välisiin yhteyksiin


Sisältö:

Keskeiset sisällöt:

- kristillisen kirkon laajeneminen
- patriarkaatit ja paikalliskirkot
- orientaaliset kirkot
- askeesin ja luostarilaitoksen synty ja niiden yhteiskunnallinen merkitys
- ortodoksinen oppi, etiikka ja antropologia synodien ja kirkon suurien opettajien kautta
- ihmisen elämänkaari ja ortodoksisuus
- ortodoksinen tapakulttuuri
- Itä-Euroopan ortodoksisuus ja uusortodoksinen maailma
- Suomen ortodoksinen kirkko ennen ja nyt
- ekumenia ja uskontojen välinen vuorovaikutus


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Moodle, http://moodle.tampere.fi


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Opetus toteutetaan monimuoto-opintoina. Kurssi sisältää kontaktiopetusta tiistaisin klo: 15-16 Tampereen klassillisella lukiolla sekä itsenäistä työskentelyä Moodlessa.

Kurssin suorittaminen edellyttää osallistumista oppitunneille, viikkotehtävien tekoa huolella ja niiden palauttamista ajallaan. Kurssin päätteeksi järjestetään kirjallinen koe opetettavasta aihealueesta.


Arviointi:

Arviointi tapahtuu ensisijaisesti kurssikokeen perusteella, mutta myös jatkuvana arviointina: palautettujen viikkotehtävien vastausten laatu ja tehtävien suorittaminen ajallaan sekä opiskelijan osoittama osaaminen oppitunneilla.


Lähitapaamisten paikka:

Oppilaitos: Tampereen klassillinen lukio

Lähiosoite: Tuomiokirkonkatu 5

Paikkakunta: 33100 TampereOn joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin