Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Ortodoksinen uskonto


Kurssin koodi: S18-UO3


Kurssin nimi ja laajuus: UO3 Raamattutieto (vanha ops)


Kurssin opettaja: Elisa Hyvärinen


Opettajan sähköposti: elisa.hyvarinen@tampere.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tampereen klassillinen lukio


Kurssin alkamisajankohta: 20.08.2018

Kurssin päättymisajankohta: 14.10.2018


Ilmoittautuminen alkaa: 10.08.2018

Ilmoittautuminen päättyy: 22.08.2018


Osallistujat: 1/25


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1 kurssi


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Ortodoksiseen uskonnonopetukseen osallistuvat lukiolaiset. Vanhan opetussuunnitelman (2003) mukaan etenevät.

Suositeltavaa on, että opiskelija olisi suorittanut edeltävinä opintoina UO1 Ortodoksinen maailma ja UO2 Uskonoppi ja etiikka -kurssit.


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:


Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

- tuntee Raamatun synnyn ja rakenteen sekä taustalla vaikuttaneen kulttuurihistorian

- hahmottaa jumalakuvan kehityksen historian kulussa ja Raamatun sisällä sekä messiasodotuksen syntymisen ja täyttymisen Palestiinassa

- tuntee Raamatun käytön ortodoksisessa kirkossa ja sen liturgisessa elämässä

- ymmärtää eri Raamatun kirjojen merkityksen tämän päivän kristinuskolle ja erityisesti ortodoksiselle kirkolle sekä Raamatun merkityksen etiikan muotoutumisessa

- osaa omatoimisen Raamatun käytön


Sisältö:


Keskeisiä sisältöjä ovat:

- Jumala ja ihminen Pentateukissa
- Viisauskirjallisuus
- Profeetat ja messiasodotus
- Evankeliumien synty ja niiden erityispiirteet
- Jeesuksen henkilö
- Apostolien tekojen kuvaus kirkon ensi vaiheissa
- Paavali ja hänen kirjeensä


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: moodle.tampere.fi


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Vanhan opetussuunnitelman (2003) mukaan opiskelevien (joilla tekemättä UO1 -kurssi) tulee olla mitä pikimmiten yhteydessä suoraan uskonnonopettajaan ja sovittava UO3 -kurssin suorittamisesta opettajan ohjeistuksen mukaan.


Arviointi:

Arviointi tapahtuu ensisijaisesti kurssikokeen perusteella, mutta myös palautettujen tehtävien vastausten laatu ja tehtävien suorittaminen ajallaan vaikuttavat arvosanaan.


Lähitapaamisten paikka:

Oppilaitos: Tampereen klassillinen lukio

Lähiosoite: Tuomiokirkonkatu 5

Paikkakunta: Tampere


Oppimateriaali:

Oppikirjana käytetään seuraavaa teosta:

Viktor Railas: Ortodoksinen raamattutieto. Jyväskylä 2007.On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin