Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Islam


Kurssin koodi: S18-UI2


Kurssin nimi ja laajuus: UI2, Maailmanlaajuinen islam


Kurssin opettaja: Anna-Kaisa Dickson


Opettajan sähköposti: anna-kaisa.dickson@tampere.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tampereen teknillinen lukio


Kurssin alkamisajankohta: 29.11.2018

Kurssin päättymisajankohta: 04.04.2019


Ilmoittautuminen alkaa: 04.10.2018

Ilmoittautuminen päättyy: 28.12.2018


Osallistujat: 34/35


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1 kurssi


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• ymmärtää islamin merkityksen yksilön, yhteiskunnan ja kulttuurin näkökulmasta
• ymmärtää vähemmistö- ja enemmistöaseman vaikutuksia uskonnolliseen tulkintaan
• tuntee islamin opillisia käsitteitä
• perehtyy islamin eri suuntauksiin, niiden syntyyn ja sisäiseen monimuotoisuuteen
liittyviin kysymyksiin eri puolilla maailmaa
• osaa analysoida ja arvioida ajankohtaista islamiin liittyvää keskustelua.


Sisältö:

islamin opillinen perusta sekä shiialaisuuden ja sunnalaisuuden synty, erityispiirteet
ja vaikutukset yhteiskuntiin eri puolilla maailmaa
• islamin sisäinen monimuotoisuus
• islamin asema ja kulttuurivaikutukset eri maanosissa
• ajankohtaisia islamiin liittyviä kysymyksiä, poliittisen islamin vaikutus ja erilaisten
islamilaisten liikkeiden pääpiirteet nykyaikana
• uskontodialogi rauhaa rakentamassa
• ihmisoikeusetiikka ja uskonnonvapaus eri yhteiskunnissa
• erilaiset yhteiskunnalliset ratkaisut ja suhtautuminen muslimivähemmistöön länsimaissa


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: moodle.tampere.fi


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi toteutetaan kokonaan Moodle verkkokurssina


Arviointi:

Arvioinnin painotus:
koe 70%
kurssin aikana annetut tehtävät 30%


Oppimateriaali:

ilmoitetaan myöhemminOn joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin