Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Ortodoksinen uskonto


Kurssin koodi: S18-UO4


Kurssin nimi ja laajuus: UO4 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa


Kurssin opettaja: Elisa Hyvärinen


Opettajan sähköposti: elisa.hyvarinen@tampere.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tampereen klassillinen lukio


Kurssin alkamisajankohta: 22.10.2018

Kurssin päättymisajankohta: 16.12.2018


Ilmoittautuminen alkaa: 01.09.2018

Ilmoittautuminen päättyy: 22.10.2018


Osallistujat: 2/25


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1 kurssi


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Ortodoksiseen uskonnonopetukseen osallistuvat lukiolaiset, jotka ovat kiinnostuneita syventävien kurssien suorittamisesta.


Kurssin tyyppi: Syventävä (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

• perehtyy suomalaiseen uskonnollisuuteen ja sen vaiheisiin ennen ja nyt
• tutustuu uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen nyky-yhteiskunnassa
• perehtyy uskontojen vaikutukseen ja merkitykseen julkisella, yksityisellä, kolmannella
ja neljännellä sektorilla
• tunnistaa kirkon toiminnan ihmisen arjen tukena osana tämän ajan yhteiskuntaa
• ymmärtää, että tietoa uskonnoista tarvitaan yhteiskuntaelämän eri osa-alueilla
• osaa analysoida uskonnonvapauteen sekä uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen
liittyvää ajankohtaista keskustelua ja siihen vaikuttavaa lainsäädäntöä
• kehittää valmiuksia toimia aktiivisena kansalaisena ja yhteiskunnan jäsenenä oman
uskonnon lähtökohdista käsin
• kehittää valmiuksia osallistua uskontojen ja katsomusten väliseen dialogiin.


Sisältö:

Keskeiset sisällöt:

• suomalainen uskonnollisuus ennen ja nyt, uskonto ja uskonnolliset yhteisöt Suomessa,
sekularisaatio
• uskonnollisten yhteisöjen muodot ja niiden suhde yhteiskuntaan
• uskonnot yhteiskunnan muokkaajina Suomessa eri aikoina
• uskontojen ja katsomusten välinen dialogi tämän päivän Suomessa
• uskonto ja lainsäädäntö, uskonnon- ja katsomuksenvapaus sekä yhdenvertaisuuteen
ja syrjintään liittyvät kysymykset
• uskonnon merkitys, näkyvyys ja oikeudet julkisella sektorilla, politiikassa, työelämässä
ja taloudessa
• ortodoksiset järjestöt kolmannen sektorin toimijoina
• uskonnot yksilöiden ja perheiden elämässä ja tapakulttuurissa Suomessa
• uskonnottomuus, uskontokritiikki ja uskonnoton tapakulttuuri Suomessa


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: -


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi suoritetaan itsenäisesti työskennellen opettajan antaman ohjeistuksen mukaisesti. Kurssin päätteeksi järjestetään kurssikoe.


Arviointi:

Kurssiarviointi tapahtuu itsenäisesti suoritettavien tehtävien ja kurssikokeen perusteella.


Lähitapaamisten paikka:

Oppilaitos: Tampereen klassillinen lukio

Lähiosoite: Tuomiokirkonkatu 5

Paikkakunta: 33100 TAMPEREOn joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin