Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Ortodoksinen uskonto


Kurssin koodi: S18-UO4/2003


Kurssin nimi ja laajuus: UO4 Uskontojen maailmat (ops 2003)


Kurssin opettaja: Elisa Hyvärinen


Opettajan sähköposti: elisa.hyvarinen@tampere.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tampereen klassillinen lukio


Kurssin alkamisajankohta: 09.08.2018

Kurssin päättymisajankohta: 10.03.2019


Ilmoittautuminen alkaa: 01.08.2018

Ilmoittautuminen päättyy: 07.01.2019


Osallistujat: 1/25


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1 kurssi


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Vanhan opetussuunnitelman (2003) mukaan opiskelevat lukiolaiset, jotka ovat suorittaneet ortodoksisen uskonnon lukiokursseja ja jotka haluavat suorittaa pakollisten kurssien lisäksi myös syventäviä kursseja.


Kurssin tyyppi: Syventävä (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

• tuntee maailmanuskontojen ominaispiirteet
• ymmärtää uskontoihin liittyvän sisäisen monimuotoisuuden ja niiden vaikutuksen ajatteluun, kulttuuriin ja yhteiskuntaan
• ymmärtää eri uskonnoissa ilmenevien ihmiselämän peruskysymysten samankaltaisuuden ja oppii arvosta-maan muiden kulttuurien uskonnollista perinnettä.


Sisältö:

Kurssilla käsitellään hindulaisuutta, buddhalaisuutta, Kiinan ja Japanin uskontoja, juutalaisuutta ja islamia alla olevien teemojen näkökulmasta.

Lisäksi tarkastellaan kristillisperäisiä uskontoja ja uususkontoja.

• uskontojen levinneisyys ja kannattajamäärät
• uskontojen pyhät kirjat ja oppi
• uskontojen eettiset ohjeet
• uskontojen kultit, rituaalit ja taide
• uskontojen suuntaukset
• uskonnot ja yhteiskunta


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Itsenäisesti suoritettava kurssi


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi suoritetaan itsenäisesti työskennellen opettajan antaman ohjeistuksen mukaisesti. Kurssin päätteeksi järjestetään kurssikoe.


Arviointi:

Kurssiarviointi tapahtuu itsenäisesti suoritettavien tehtävien ja kurssikokeen perusteella.


Lähitapaamisten paikka:

Oppilaitos: Tampereen klassillinen lukio

Lähiosoite: Tuomiokirkonkatu 5

Paikkakunta: 33100 TAMPERE


Linkki: -


Oppimateriaali:

Opettajan antaman ohjeistuksen mukaisesti.


Lisätietoja:

-On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin