Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Ortodoksinen uskonto


Kurssin koodi: K19-UO3/Kevät2019


Kurssin nimi ja laajuus: UO3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (uusi ops)


Kurssin opettaja: Elisa Hyvärinen


Opettajan sähköposti: elisa.hyvarinen@tampere.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tampereen klassillinen lukio


Kurssin alkamisajankohta: 07.01.2019

Kurssin päättymisajankohta: 03.03.2019


Ilmoittautuminen alkaa: 01.01.2019

Ilmoittautuminen päättyy: 15.01.2019


Osallistujat: 1/25


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1 kurssi


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Ortodoksiseen uskonnonopetukseen osallistuvat lukiolaiset, jotka haluavat suorittaa pakollisten kurssien lisäksi syventäviä kursseja.


Kurssin tyyppi: Syventävä (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

- tuntee Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneitä uskontoja osana yksilön ja yhteisön elämää sekä niiden vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan

- tuntee Intiassa ja Kiinassa syntyneiden uskontojen ilmenemistä ja vaikutuksia länsimaissa

- tietää luonnonuskontojen levinneisyyden ja keskeiset piirteet

- perehtyy uusien uskonnollisten liikkeiden taustaan ja keskeisiin piirteisiin

- kehittää valmiuksia toimia työelämässä ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä

- osaa tarkastella uskontojen piirteitä myös oman uskonnon näkökulmasta


Sisältö:

Keskeiset sisällöt:

- hindulaisuuden monimuotoisuus, maailmankuva ja elämäntapa sekä vaikutuksia Intian kulttuuriin, yhteiskuntaan ja politiikkaan
- Intian nykypäivän uskontotilanne
- jainalaisuuden ja sikhiläisyyden keskeiset piirteet
- buddhalaisuuden opetukset, elämäntapa, suuntaukset ja vaikutuksia Aasian kulttuureihin ja yhteiskuntiin
- Kiinan vanha kansanusko, kungfutselaisuus ja taolaisuus ja näiden vaikutuksia kiinalaiseen ajatteluun ja yhteiskuntaan
- Kiinan nykypäivän uskontotilanne
- shintolaisuus Japanin etnisenä uskontona sekä uskontojen vaikutuksia yhteiskuntaan ja politiikkaan Japanissa
- Aasian uskontojen vaikutus länsimaissa
- luonnonuskontojen ja vodoun keskeiset piirteet
- uusien uskonnollisten liikkeiden taustaa ja keskeisiä piirteitä


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: -


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi suoritetaan itsenäisesti.

Kurssista kiinnostuneiden tulee ottaa yhteyttä kurssia järjestävään opettajaan. Opiskelija saa opettajalta kurssitehtävät, jotka hän suorittaa sovittuun ajankohtaan mennessä. Kurssin päätteeksi on kurssikoe.


Arviointi:

Kurssiarviointi tapahtuu palautettujen tehtävien ja kurssikokeen perusteella.On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin