Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Ortodoksinen uskonto


Kurssin koodi: K19-UO6 / Kevät2019


Kurssin nimi ja laajuus: UO6 Ortodoksisuus ja uskonnot mediassa


Kurssin opettaja: Elisa Hyvärinen


Opettajan sähköposti: elisa.hyvarinen@tampere.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tampereen klassillinen lukio


Kurssin alkamisajankohta: 07.01.2019

Kurssin päättymisajankohta: 03.03.2019


Ilmoittautuminen alkaa: 01.01.2019

Ilmoittautuminen päättyy: 15.01.2019


Osallistujat: 1/25


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 1


Opintopisteet:

1 kurssi


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Ortodoksiseen uskonnonopetukseen osallistuvat lukiolaiset, jotka ovat kiinnostuneita syventävien kurssien suorittamisesta.


Kurssin tyyppi: Syventävä (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
- tutustuu mediassa esiintyviin ajankohtaisiin teemoihin, jotka kytkeytyvät uskontoon
- osaa analysoida ja arvioida uskonnon ja median välisiä suhteita
- osaa arvioida kriittisesti uskontoon liittyvää informaatiota ja sen lähteitä
- perehtyy mediakuvaan ortodoksisuudesta ja eri uskonnoista kansallisesti ja kansainvälisesti
- osallistuu uskontoon liittyvän mediasisällön tuottamiseen tai laatii media-analyysin


Sisältö:

Keskeiset sisällöt:

- uskonnollinen media ja median käyttö uskonnoissa
- uskonnollisen kielen ja kuvaston käyttö eri medioissa
- uskontojen mediajulkisuus
- ortodoksisen kirkon mediamaailma
- median vaikutus uskontoilmiöihin, esimerkiksi asenteet ja uskontoihin liittyvät mielikuvat, uskonnot ja konfliktit, uskonnot ja rauhan rakentaminen, uskontokritiikki
- uskontoon liittyvän mediasisällön tuottaminen tai media-analyysi


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Moodle, http://moodle.tampere.fi


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi suoritetaan itsenäisesti työskennellen opettajan antaman ohjeistuksen mukaisesti. Kurssin päätteeksi järjestetään kurssikoe.


Arviointi:

Kurssiarviointi tapahtuu itsenäisesti suoritettavien tehtävien ja kurssikokeen perusteella.


Lähitapaamisten paikka:

Oppilaitos: Tampereen klassillinen lukio

Lähiosoite: Tuomiokirkonkatu 5

Paikkakunta: 33100 TampereOn joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin