Kurssikuvaus

Koulumuoto: AM


Oppiaine: Äidinkieli


Kurssin koodi: S09-ÄI003


Kurssin nimi ja laajuus: Äidinkieli 1


Kurssin opettaja: Petri Murtovaara


Opettajan sähköposti: petri.murtovaara@tampere.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tredu, Hepolamminkadun toimipiste


Kurssin alkamisajankohta: 05.10.2009

Kurssin päättymisajankohta: 27.11.2009


Ilmoittautuminen alkaa: 24.08.2009

Ilmoittautuminen päättyy: 26.09.2009


Osallistujat: 0/20


Opintopisteet:

1 ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Ammatillista perustutkintoa suorittavat opiskelijat.


Kurssin tyyppi: Pakollinen (AM)


Tavoitteet:

Äidinkieli 1 vastaa tavoitteiltaan ja sisällöltään Tampereen ammattiopiston eri koulutusalojen pakollista äidinkielen 1. opintojaksoa.


Sisältö:

Äidinkielen perustaidot ammattiin oppimisen tueksi: opiskelutaidot, kielitieto, kielioppi ja kielenhuolto, asiakirjojen laatiminen ja tapatieto.


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Kurssin Internet-sivusto


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi on laajudeltaan 1 ov:n mittainen ja vaatii opiskelijalta viikoittain 4-5 tunnin työpanosta. Opettaja antaa viikoittain sähköpostitse ohjeet suoritettavista harjoituksista, jotka palautetaan opettajalle sähköpostilla.

Kurssin tehtävien laajuus vaihtelee pienistä kielenhuoltoharjoituksista ja lyhyiden asiakirjojen laatimisesta laajempiin tuotoksiin, esim. referaattiin ja oppimispäiväkirjaan.


Arviointi:

Opiskelijan osaaminen arvioidaan kolmiportaisella (1-3) asteikolla Tampereen ammattiopiston äidinkielen opetussuunnitelman mukaisesti. Arviointi perustuu opiskelijan kirjallisiin tuotoksiin.


Linkki: http://koulut.tampere.fi/materiaalit/kieli/On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin