Kurssikuvaus

Koulumuoto: AM


Oppiaine: Laskentatoimi


Kurssin koodi: S09-V004


Kurssin nimi ja laajuus: Sisäinen laskenta 2 ov


Kurssin opettaja: Heli Kiviaho


Opettajan sähköposti: heli.kiviaho@vsky.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto/aikuiskoulutus


Kurssin alkamisajankohta: 01.09.2009

Kurssin päättymisajankohta: 27.11.2009


Ilmoittautuminen alkaa: 17.08.2009

Ilmoittautuminen päättyy: 21.08.2009


Osallistujat: 1/30


Opintopisteet:

1 ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Ei edeltäviä opintoja. Kurssi soveltuu henkilöille:
- jotka suorittavat ammatillista perus- tai ammattitutkinto
- jotka haluavat tietoa siitä, mitä sisäinen laskenta on


Kurssin tyyppi: Aikuiskoulutus (AM)


Tavoitteet:

Tavoitteena on, että opiskelijan kannattavuusajattelu kehittyy kurssin aikana.

Kurssin jälkeen hän
- tietää yrityksen toimintaympäristön
- tietää kannattavuuden osatekijät
- osaa tehdä katetuottolaskelman eri muuttujilla
- osaa johtaa katetuottolaskelmasta hinnoittelukertoimen.


Sisältö:

Kurssin aikana käydään läpi seuraavat asiat:
- yrityksen toimintaympäristö ja markkinat
- kannattavuuden osatekijät: tuotot ja kustannukset
- katetuottolaskenta: kriittinen myynti, varmuusmarginaali, kannattavuuteen vaikuttavat tekijät
- hinnoittelu: katetuotolaskelmasta johdettu hinnoittelukerroin, arvonlisäveron merkitys hinnoittelussa


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston MOODLE


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Opintojakso rakentuu verkko-opiskelusta sekä itsenäisestä ja osin ohjatusta tehtävien tekemisestä.

Opintojakson vaatima työmäärä vastaa keskimäärin lähiopetuksessa olevan opintojakson työmäärää.

Ei edeltäviä opintoja, taulukkolaskennan osaaminen helpottaa tehtävien tekemistä.


Arviointi:

Arviointi asteikolla 1 - 3.

Arviointiin vaikutavat kurssin aikana tehdyt tehtävät, osallistuminen keskusteluihin sekä "lopputyö".


Lähitapaamisten paikka:

Oppilaitos: Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto/aikuiskoulutus

Lähiosoite: Valkeakoskenkatu 28

Paikkakunta: 37600 VALKEAKOSKI


Lähitapaamisten ajankohdat: 1.9.2009 kello 9:00


Linkki: www.vaao.fi


Oppimateriaali:

Alla muutamia kirjantekijöitä ja kirjoja aiheeseen:
Mäkinen, Irma, Stenbacka, Juha ja Söderström, Terttu : Katteella tulosta
Tomperi Soile: Yrityksen taloushallinto 3 - Kannattavuus- ja kustannuslaskenta.

Lisämateriaali MOODLESSA.

Oppimateriaali jaetaan vain verkon kautta!


Lisätietoja:

Kurssi toteutetaan mikäli osallistujia 12.

Saat opettajalta kurssiavaimen MOODLEEN sekä suoritusaikataulun jota tulee noudattaa.

Kysymyksiä opintojaksoon liittyen voi lähettää osoitteeseen: heli.kiviaho@vsky.fi.

Lahipäivän luokkatila ilmoitetaan ala-aulassa.On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin