Kurssikuvaus

Koulumuoto: AM


Oppiaine: Suomi toisena kielenä


Kurssin koodi: S09-S21


Kurssin nimi ja laajuus: Sujuvasti suomea 1 ov


Kurssin opettaja: Hannele Torppa, Seija Oilunkaniemi, Ritva Saxlin, Hannele Torppa


Opettajan sähköposti: hannele.torppa@pirko.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tredu, Koivistontien toimipiste


Kurssin alkamisajankohta: 05.10.2009

Kurssin päättymisajankohta: 27.11.2009


Ilmoittautuminen alkaa: 24.08.2009

Ilmoittautuminen päättyy: 09.10.2009


Osallistujat: 16/20


Kohderyhmä:

Ammatillista perustutkintoa suorittavat maahanmuuttajataustaiset opiskelijat


Kurssin tyyppi: Pakollinen (AM)


Tavoitteet:

Opiskelija oppii käyttämään erilaisia oppimistekniikoita, etsimään tietoa eri lähteistä ja arvioimaan niitä luotettavasti.
Opiskelija ymmärtää oman alan keskeistä sanastoa ja oppii toimimaan ryhmässä. Tavoitteena on vahvistaa suomen kielen rakenteita niin, että opiskelija osaa kirjoittaa selkeitä tekstejä omasta alastaan ja näin kehittää omaa kirjallista ilmaisuaan.


Sisältö:

- Esittäytyminen
- Eri oppimistekniikoihin perehtyminen
- Tiedon hankinta omasta alasta
- Kirjoitustehtäviä: raportti, selostus, ohje
- Kielen rakenteiden harjoituksia
- Keskustelut sekä verkossa että lähiopetustunneilla


Suoritustapa: Monimuoto-opiskelu (sis.lähiopetuskertoja)


Oppimisympäristö: moodle, opetus siältää kolme lähiopetuskertaa kurssin alussa ja kerran kurssin keskellä ja lopussa


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Opintojakson vaatima työmäärä vastaa keskimäärin lähiopetusta vastaavan opintojakson työmäärää


Arviointi:

Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön ja on kolmiportainen (1 - 3). Arvioinnin perusteet ovat PIRKOn opetussuunnitelmassa.

Miten arvioidaan:

- Jatkuva arviointi ja opiskelijan itsearviointi
- Suulliset harjoitukset
- Kirjalliset harjoitukset
- Oma ammattisanasto

Arvioinnin kohteet:

- Kielen rakenteiden käyttö
- Suullinen ja kirjallinen tuottaminen
- Ammattialan kielenkäyttö
- Suullisen ja kirjallisen viestinnän ydinasioiden ymmärtä-
minen


Lähitapaamisten paikka:

Oppilaitos: PIRKO

Lähiosoite: Vaihtoehtoisesti kolmessa toimipisteessä: Koivistontie 31, Tampere; Kankaantaankadun toimipiste, Kankaantaankatu 4, Nokia ja Virtain toimipiste, Sipiläntie 1

Paikkakunta: Tampere, Virrat ja Nokia/Kankaantaankadun toimipiste


Lähitapaamisten ajankohdat: Virrat ma 5.10.,19.10. (klo 12-15), 9.11. ja 23.11. (klo 12-14) ; Koivistontie ja Nokia/Kankaantaankatu ti 6.10., 20.10. (klo 13-16), 10.11., 24.11. (klo 13-15)


Oppimateriaali:

VerkkomateriaaliOn joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin