Kurssikuvaus

Koulumuoto: AM


Oppiaine: Suomi toisena kielenä


Kurssin koodi: K10-S23


Kurssin nimi ja laajuus: Kulttuuri tutuksi 1 ov


Kurssin opettaja: Hannele Torppa


Opettajan sähköposti: hannele.torppa@pirko.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tredu, Koivistontien toimipiste


Kurssin alkamisajankohta: 08.02.2010

Kurssin päättymisajankohta: 09.04.2010


Ilmoittautuminen alkaa: 20.12.2009

Ilmoittautuminen päättyy: 28.02.2010


Osallistujat: 1/18


Opintopisteet:

1 ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Ammatillista perustutkintoa opiskelevat maahanmuuttajataustaiset opiskelijat


Kurssin tyyppi: Pakollinen (AM)


Tavoitteet:

Opiskelija tutustuu suomalaiseen kirjallisuuteen ja elokuvaan sekä mediaan ja raportoi hankkimaansa tietoa kirjallisesti.
Kurssilla käytetään kirjallisuus- ja mediatekstejä, joiden avulla vahvistetaan myös suomen kielen rakenteita.
Opiskelija tutustuu suomen kielen vaihteluun erilaisissa tilanteissa.


Sisältö:

- Puhe- ja kirjakielen vaihtelu
- Kielen tilannevaihtelu
- Tutustuminen erilaisiin mediateksteihin
- Tutustuminen suomalaiseen kirjallisuuteen
Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: moodle


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Opintojakson vaatima työmäärä vastaa keskimäärin lähiopetusta vastaavan opintojakson työmäärää


Arviointi:

Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön ja ilmenee kolmiportaisena (1- 3)

Jatkuva arviointi, itsearviointi,
Arvioinnin kohteet:

- Kielen rakenteiden käyttö kirjallisessa
tuottamisessa
- Median ja suomalaisen kultuurin tuntemus ja ydinasioiden
ymmärtäminen


Lähitapaamisten ajankohdat: Ei lähiopetuskertoja


Oppimateriaali:

VerkkomateriaaliOn joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin