Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Historia


Kurssin koodi: S09-HI101


Kurssin nimi ja laajuus: Historian kertauskurssi


Kurssin opettaja: Elina Oksanen


Opettajan sähköposti: elina.oksanen@koulut.tampere.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tampereen lyseon lukio


Kurssin alkamisajankohta: 02.12.2009

Kurssin päättymisajankohta: 08.02.2010


Ilmoittautuminen alkaa: 05.10.2009

Ilmoittautuminen päättyy: 09.12.2009


Osallistujat: 13/20


Kohderyhmä:

Abit, jotka kirjoittavat historian kevään ylioppilaskirjoituksissa. Historian pakolliset ja syventävät kurssit olisi syytä olla suoritettuna, mutta jos jokin on käynnissä samaan aikaan, voi kurssille toki tulla.


Kurssin tyyppi: Soveltava (LU)


Tavoitteet:

Kertauskurssin tarkoituksena on kerrata pakollisten ja syventävien kurssien sisältöjä ja luoda näin pohjaa itsenäiselle opiskelulle lukulomalla. Kertaamisen ohella kurssilla harjoitellaan myös vastaustekniikkaa sekä erilaiset tehtävätyypit tulevat tutuksi.


Sisältö:

Kurssilla kerrataan seuraavat historian kurssit:
1. Ihminen, ympäristö ja kulttuuri
2. Eurooppalainen ihminen
3. Kansainväliset suhteet
4. Suomen historian käännekohtia
5. Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan
6. Kulttuurien kohtaaminen

Loppuosa kurssista harjoitellaan historian esseevastaamista ja dokumenttitehtäviä.


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Tampereen kaupungin moodle, http://moodle.tampere.fi


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi suoritetaan kolmannen jakson aikana, jolloin muitakin opintoja on jäljellä. Varaa siis lukujärjestyksestäsi aikaa myös verkkokurssille, sillä se edellyttää saman verran työtä kuin lähiopetuskurssikin.

Kurssilla kirjoitetaan opettajan arvioitavaksi yksi aineistopohjainen esseevastaus annetusta tehtävästä, mutta esseeharjoituksia on muitakin. Tehtävät vaihtelevat esseistä parin ja ryhmän kanssa tehtäviin vastauksiin sekä keskusteluihin.


Arviointi:

Kurssi suoritetaan osallistumalla aktiivisesti tehtäviin, näkymällä moodlessa säännöllisesti sekä palauttamalla ja tekemällä annetut tehtävät. Kunkin osion suorittaminen edellyttää tiettyjen ilmoitettujen tehtävien tekemistä, ja kustakin osiosta suoriutuminen johtaa kurssin suorittamiseen. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.


Oppimateriaali:

Kukin voi käyttää kurssilla omia historian kurssikirjojaan kustantajasta riippumatta. Vapaaehtoisesti voi kertausta helpottamaan hankkia kertauskirjan, esimerkiksi Otavan Abi sarjan historian kertauskirjan tai WSOY:n Lukion historian kertauskirjan. Kurssia varten kyseisiä kirjoja ei kuitenkaan tarvitse hankkia.


Lisätietoja:

Kaikkiin kurssiin liittyviin kysymyksiin vastauksen saa elina.oksanen@koulut.tampere.fi. Kysy, jos jokin askarruttaa!On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin