Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Saksa


Kurssin koodi: K10-SA110, SAB210,SAB310


Kurssin nimi ja laajuus: Saksan suullisen viestinnän tehokurssi hyödyntäen internetin tarjoamia uusia mahdollisuuksia 1 ov/ lukiokurssi


Kurssin opettaja: Laura Pihkala-Posti


Opettajan sähköposti: laura.pihkala-posti@koulut.tampere.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tampereen teknillinen lukio


Kurssin alkamisajankohta: 08.03.2010

Kurssin päättymisajankohta: 02.06.2010


Ilmoittautuminen alkaa: 20.05.2009

Ilmoittautuminen päättyy: 17.02.2010


Osallistujat: 11/20


Opintopisteet:

1ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

A-saksan opiskelijat lukion 1.-3 vuosikurssi
B2- ja B3- saksan opiskelijat lukion 2.-3. vuosikurssi


Kurssin tyyppi: Soveltava (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on kehittää saksan puhumisen ja saksankielisessä kulttuurissa viestimisen valmiuksia monipuolisesti, jotta opiskelija saisi mahdollisimman hyvät eväät tulevia, hyvinkin erilaisia kielenkäyttötarpeitaan varten. Tavoitteeseen pääsemiseen hyödynnetään uuden internet-teknologian tarjoamia hienoja mahdollisuuksia. Kurssin tavoitteena on kehittää puheen sujuvuutta erilaisissa kielenkäyttötilanteisssa, mitä pystyy hyödyntämään jatkossa esim. opiskeluun, harrastuksiin ja työelämään liittyen. Kurssilla kerrataan aiemmin opittua ja syvennetään sekä laajennetaan puheviestinnän valmiuksia. Kurssi antaa hyvät edellytykset menestymiseen esim. pitkän kieleen syksyllä 2010 valtakunnalliseksi tulevasta suullisen kielitaidon päättökokeesta.


Sisältö:

Kurssilla kerrataan ja syvennetään aiemmin opittua sekä harjoitellaan uusia suullisen viestinnän keskeisiä osataitoja ja aiheita.
Hiotaan saksan ääntämystä ja intonaatiota, arkipäivän puhe-, asiointi-, ja matkustustilanteissa selviämistä, small talkia ja keskustelutaitoja saksaksi, suullinen esitelmä saksaksi yms.
Kurssilla käsiteltäviksi suunniteltuja aihepiirejä löydät tarkemmin kuvattuina kurssia varten luodusta blogista osoitteesta: http://saksansuullisenkurssinblogi.wordpress.com/

Verrattuna perinteisiin suullisen viestinnän kursseihin etuna on, että uusi tekniikka mahdollistaa osallistuminen vaikka kotoa ja autenttiset puhetilanteet myös opetuksessa. Tämä tarkoittaa, että osalla kerroista olemme yhteydessä syntyperäisiin ja ei-syntyperäisiin saksanpuhujiin myös kurssiryhmämme ulkopuolisessa maailmassa.


Suoritustapa: Monimuoto-opiskelu (sis.lähiopetuskertoja)


Oppimisympäristö: Ivocalize-ohjelma (ilmaiseksi käytössä online-istuntoihimme) , eri web2.0-sovelluksia (skype ja you tube jne.). Kurssiblogi http://saksansuullisenkurssinblogi.wordpress.com/, (tarvittaessa moodle-oppimisympäristö)


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssin aikana on 4 kpl 2 tunnin lähitapaamista. Kurssin alussa ja lopussa tapaamispaikkana alustavasti Hervannan lukio tai Sammon keskuslukio (sovitaan ilmoittautumisajan mentyä umpeen). Lisäksi kurssin kuluessa opiskelija osallistuu tarjotuista vaihtoehdoista vähintään kahteen muuhun lähitapaamiseen, joiden aikana vieraillaan saksankielisissä tapahtumissa Tampereella, joissa kohdataan saksan kielen käyttöä autenttisissa tilanteissa.

Muuten opetus tapahtuu verkon kautta ns. ajantasaisistuntoina. Osallistuminen onnistuu vaikkapa kotitietokoneelta. Tapaamme kurssin alussa sovitusta aikataulusta riippuen 1-2 kertaa viikossa varsinaisen lukujärjestysajan /kouluajan ulkopuolella - illansuussa. Kurssille ilmoittautuneet voivat äänestää toivomiaan aikoja muutamasta tarjotusta vaihtoehdosta. Istunto kestää normaalitapauksessa kerrallaan noin tunnin. Joillain yksittäisillä kerroilla aihe voi vaatia 1,5 tunnin istuntoa. Riippuen ryhmän kokonaiskoosta, jakaudumme tarvittaessa kurssiaiheen vaatiessa pienempiin alaryhmiin. Tarkemmat tiedot tästä ilmoittautumisajan mentyä umpeen. Pääosin kurssille osallistutaan olemalla läsnä internet-istunnoissa, mutta muutamalle kerralla edellytetään etukäteistä itsenäistä valmistautumista. Kurssin kokonaisuudessaan vaatima työaika sisältäen sekä opetuksen että itsenäisen valmistelutyön on vajaan kolmen kuukauden aikana yhteensä n. 40 tuntia.


Arviointi:

Kurssin suorituksesta saa hyväksytty / hylätty-merkinnän. Hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista kurssin tapaamisiin ja kurssiin liittyvien tehtävien ja palautekyselyjen suorittamista. Palautteen avulla kurssin toteutusta kehitetään edelleen.

Kurssin aikana suullista kielitaito arvioidaan kansainvälisesti vertailukelpoisen eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikon kriteerein. Kukin osallistuja saa kurssin lopussa tähän liittyvän henkilökohtaisen analyysin ja palautteen. Lisäksi suoritetaan itsearviointia. Tarkoituksena on, että opiskelijalle syntyy realistinen kuva siitä, mikä hänen taitonsa on tällä hetkellä. Lisäksi hän saa vinkkejä siihen, miten hän voi jatkossa kehittää osaamistaan.


Lähitapaamisten paikka:

Oppilaitos: Hervannan lukio tai SAMKE

Lähiosoite: Opiskelijankatu 31

Paikkakunta: Tampere


Lähitapaamisten ajankohdat: Ajankohdat vahvistetaan kurssille osallistujien selvittyä. Ensimmäinen tapaaminen alustavasti 22.2.2010 klo 17. Vierailukäyntien ajankohdat vahvistetaan kurssin alkutapaamisen yhteydessä.


Linkki: http://saksansuullisenkurssinblogi.wordpress.com/


Oppimateriaali:

Kurssille osallistuja tarvitsee käyttöönsä tietokoneen, nettiyhteyden ja headsetin (mikrofoni ja kuulokkeet). Käyttämämme tekniikka on yksinkertaista, ja opettaja selittää kaiken tarkasti, joten mukaan uskaltaa lähteä, vaikkei olisikaan kovin vahvasti tietokoneisiin suuntautunut.
Käytettävät ohjelmat ovat opiskelijoille maksuttomia.

Kaiken kurssilla käytetyn oppimateriaalin saa kurssin kuluessa opetuksessa jaetusta materiaalista, annetuista internet-osoitteista, yllä mainitusta kurssiblogista ja tarvittaessa perustettavasta moodle-oppimisympäristöstä osoitteessa http://moodle.tampere.fi


Lisätietoja:

Lisätietoja kurssista löytyy ja niitä päivitetään kursiblogiin osoitteeseen:

http://saksansuullisenkurssinblogi.wordpress.com/

Ko. osoitteeseen myös on mahdollista kommentointi-alueelle jättää kurssia koskevia kysymyksiä, samoin kuin kurssin opettajan sähköpostiosoitteeseen. Kurssia koskevia asioita voi tiedustella myös puhelimitse numerosta 050-530 4188.On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin