Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Yhteiskuntaoppi


Kurssin koodi: S09-YH1


Kurssin nimi ja laajuus: Yhteiskuntatieto


Kurssin opettaja: Eenariina Hämäläinen


Opettajan sähköposti: eenariina.hamalainen@kolumbus.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tampereen yhteiskoulun lukio


Kurssin alkamisajankohta: 05.10.2009

Kurssin päättymisajankohta: 01.12.2009


Ilmoittautuminen alkaa: 15.08.2009

Ilmoittautuminen päättyy: 01.10.2009


Osallistujat: 22/24


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• ymmärtää suomalaisen yhteiskunnan perusrakenteet
• tuntee kansalaisen perusoikeudet, vaikuttamiskeinot ja -mahdollisuudet
• omaksuu tasapainoisen ja analyyttisen näkökulman yhteiskuntaan
• tuntee hyvinvointiyhteiskunnan perusteet.


Sisältö:

Suomalaisen yhteiskunnan kehitys
• Suomen väestörakenne
• hyvinvointivaltion rakentuminen
• hyvinvointivaltion mahdollisuudet

Valta
• valta käsitteenä ja vallankäytön muodot
• poliittiset järjestelmät

Vaikuttaminen
• demokratia ja kansalaisyhteiskunta
• globaali vaikuttaminen
• vaikuttamisen haasteet

Oikeusvaltio ja turvallisuusjärjestelmät
• perusoikeudet
• tuomio- ja järjestysvalta
• turvallisuuspolitiikka ja vaihtuvat uhkakuvat

Sosiaalipolitiikka
• tarkoitus, tehtävä ja muodot


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: http://moodle.tampere.fi


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi perustuu yhteistoiminnalliseen, keskustelevaan opiskeluun verkossa. Opiskelijalla tulee olla siis käytössään nettiyhteys päivittäin sekä mahdollisuus pikaviestimien (mese/skype) käyttöön. Kurssin opiskeluun kuuluu:
- opiskelijoiden aktiivinen keskustelu keskenään ja opettajan kanssa, roolikeskustelut ja väittelyt verkossa
- ajankohtaisten asioiden seuraaminen ja niiden kommentoinen
- yhteistoiminnalliset ja itsenäiset tehtävät, esim. sanaston täydentäminen, miellekartat ja esseet

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää vähintään viiden tunnin aktiivista osallistumista Moodlessa VIIKOITTAIN sekä tehtävien tunnollista suorittamista. Verkkoympäristössä tulisi opiskella päivittäin tai vähintään joka toinen päivä niin että tuo viisi tuntia jakaantuisi tasaisesti pitkin viikkoa.


Arviointi:

Kurssin arviointi perustuu opiskelijan jatkuvaan aktiiviseen läsnäoloon sekä valinnan mukaan joko yhteiskuntaopin portfolioon tai kokeeseen. Koe järjestetään 1.12. Tampereen yhteiskoulun lukiossa.


Oppimateriaali:

Forum: Yhteiskuntatieto. Otava.On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin