Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Filosofia


Kurssin koodi: K10-FI2


Kurssin nimi ja laajuus: Filosofinen etiikka


Kurssin opettaja: Meri-Tuulia Arkko


Opettajan sähköposti: meri-tuulia.arkko@pirkkala.fi, meri.arkko@gmail.com


Kurssin tarjoava oppilaitos: Pirkkalan yhteislukio


Kurssin alkamisajankohta: 10.02.2010

Kurssin päättymisajankohta: 17.03.2010


Ilmoittautuminen alkaa: 12.08.2009

Ilmoittautuminen päättyy: 27.01.2010


Osallistujat: 13/20


Kohderyhmä:

Kaikki lukiolaiset, jotka ovat suorittaneet filosofian peruskurssin FI1.


Kurssin tyyppi: Syventävä (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

- perehtyy filosofisen etiikan tärkeimpiin ongelmiin, käsitteisiin ja teorioihin

- osaa arvioida elämää ja toimintaa moraalisista näkökulmista sekä perustella arvioitaan etiikan käsittein

- kykenee jäsentämään omia moraalisia ratkaisujaan ja perusteitaan filosofisen etiikan välinein

- oppii kriittisyyttä ja suvaitsevaisuutta niin itseä kuin toisia kohtaan.


Sisältö:

Keskeiset sisällöt

- moraali ja sitä pohtiva soveltava ja normatiivinen etiikka sekä metaetiikka

- moraalisia arvoja ja normeja koskevien vakaumusten erilaiset perustat, moraalin suhde oikeuteen ja uskontoon, järjen ja tunteiden asema moraalisissa vakaumuksissa

- moraalisten arvojen ja normien objektiivisuus ja subjektiivisuus, kysymys eettisten perusteiden tiedollisuudesta ja eettisten totuuksien mahdollisuudesta

- klassisen hyve-etiikan sekä seuraus- ja velvollisuusetiikan perusteet

- filosofinen etiikka ja kysymys hyvästä elämästä


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: http://moodle.tampere.fi


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssin toteutus

- Kurssi suoritetaan kokonaisuudessaan verkossa ja siksi opiskelijalla on oltava verkkoyhteys käytössään koko kurssin ajan arkipäivisin.

- Oppikirja tulee hankkia ennen kurssin alkua, koska se toimii yhteisenä lähdemateriaalina.

- Kurssisuoritus koostuu Moodlessa tehtävistä tehtävistä ja keskusteluista sekä Word-tekstinkäsittelyohjelmalla tehdyistä teksteistä.

- Kurssin perusta on rento, mutta asiallinen filosofinen verkkokeskustelu sekä viikkotehtävät, joilla syvennetään tietoa.

- Kurssi vaatii päivittäistä aktiivisuutta ja viikottaisten tehtävien tekoa. Kurssiin kuuluu myös laajempi essee, josta sovimme kurssilaisten kanssa kurssin alussa.


Arviointi:

Numeroarviointi 4-10


Oppimateriaali:

Oppikirja:

Etiikan Odysseia (Edita)


Lisätietoja:

Tervetuloa opiskelemaan filosofiaa! :)On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin