Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Filosofia


Kurssin koodi: S09-FI4


Kurssin nimi ja laajuus: Yhteiskuntafilosofia


Kurssin opettaja: Meri-Tuulia Arkko


Opettajan sähköposti: meri-tuulia.arkko@pirkkala.fi, meri.arkko@gmail.com


Kurssin tarjoava oppilaitos: Pirkkalan yhteislukio


Kurssin alkamisajankohta: 02.12.2009

Kurssin päättymisajankohta: 27.01.2010


Ilmoittautuminen alkaa: 12.08.2009

Ilmoittautuminen päättyy: 18.11.2009


Osallistujat: 13/20


Kohderyhmä:

Kaikki lukiolaiset, jotka ovat suorittaneet filosofian peruskurssin FI1.

(FI2 ja FI3 ei tarvitse olla suritettuna!)


Kurssin tyyppi: Syventävä (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

- perehtyy yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin

- oppii hahmottamaan yhteiskunnan luonnetta ja sen keskeisten instituutioiden toimintaa

- osaa arvioida yhteiskunnallisen järjestyksen oikeutusta

- osaa jäsentää yhteiskunnan ja yksilön suhdetta sekä yhteiskunnallista ja poliittista toimintaa.


Sisältö:

Keskeiset sisällöt

- yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus

- yksilön oikeudet ja velvollisuudet, rikos ja rangaistus

- yhteiskuntajärjestyksen, vallan ja omistamisen oikeuttaminen: yhteiskuntasopimusteoriat, anarkismi ja yhteiskunnalliset utopiat

- poliittinen filosofia: konservatismin, liberalismin ja sosialismin perusajatukset ja niiden yhteiskuntafilosofiset nykytulkinnat

- nykykulttuuriin liittyviä filosofisia kysymyksiä: sukupuoli ja sukupuolisuus, identiteetti ja identiteetin rakentuminen, toiseus, vieraus ja monikulttuurisuus.


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: http://moodle.tampere.fi


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssin toteutus

- Kurssi suoritetaan kokonaisuudessaan verkossa ja siksi opiskelijalla on oltava verkkoyhteys käytössään koko kurssin ajan arkipäivisin.

- Oppikirja tulee hankkia ennen kurssin alkua, koska se toimii yhteisenä lähdemateriaalina.

- Kurssisuoritus koostuu Moodlessa tehtävistä tehtävistä ja keskusteluista sekä Word-tekstinkäsittelyohjelmalla tehdyistä teksteistä.

- Kurssin perusta on rento, mutta asiallinen filosofinen verkkokeskustelu sekä viikkotehtävät, joilla syvennetään tietoa.

- Kurssi vaatii päivittäistä aktiivisuutta ja viikottaisten tehtävien tekoa. Kurssiin kuuluu myös laajempi essee, josta sovimme kurssilaisten kanssa kurssin alussa.


Arviointi:

Numeroarviointi 4-10.


Oppimateriaali:

Oppikirja:

Yhteiskunnan Odysseia (Edita)


Lisätietoja:

Tervetuloa opiskelemaan filosofiaa! :)On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin