Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Elämänkatsomustieto


Kurssin koodi: S09-ET1


Kurssin nimi ja laajuus: Hyvä elämä


Kurssin opettaja: Meri-Tuulia Arkko


Opettajan sähköposti: meri-tuulia.arkko@pirkkala.fi, meri.arkko@gmail.com


Kurssin tarjoava oppilaitos: Pirkkalan yhteislukio


Kurssin alkamisajankohta: 21.10.2009

Kurssin päättymisajankohta: 25.11.2009


Ilmoittautuminen alkaa: 12.08.2009

Ilmoittautuminen päättyy: 07.10.2009


Osallistujat: 20/20


Kohderyhmä:

Lukiolaiset


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

- kasvattaa kykyään sitoutua valitsemiinsa moraalisiin periaatteisiin ja haluaan toimia arvostustensa mukaisesti

- kasvattaa valmiuttaan ja haluaan välittää ja kantaa vastuuta itsestään, toisista ihmisistä, yhteiskunnasta ja luonnosta

- kehittää kykyään nähdä kokonaisuuksia yhä monimuotoisemmaksi käyvässä maailmassa ja näin vahvistaa kykyään muodostaa omaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan

- oppii arvioimaan uskomuksia ja elämänkatsomuksia koskevia väitteitä

- kehittää taitojaan ilmaista identiteettiään ja elämänkatsomustaan sekä niihin liittyviä näkemyksiään ja tuntemuksiaan suvaitsevaisesti, johdonmukaisesti ja luovasti.


Sisältö:

Keskeiset sisällöt

- peruskäsitteet: elämänkatsomus, elämänkatsomustieto, hyvä elämä, minuus, identiteetti

- hyvä elämä: ihmisen perustarpeita, maallisia ja uskonnollisia hyvän elämän malleja

- ihmisen yksilöllisen olemassaolon peruskysymykset: vapaa tahto ja valinnat, syntymä ja kuolema, optimismi, pessimismi ja realismi

- elämänhallinnan keinot: yksilön mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämäänsä, perimän ja ympäristön merkitys

- identiteetin muodostaminen ihmisen elämänkaaren aikana sekä eettiset valinnat eri elämänvaiheissa

- yksilöllinen elämä ennen sekä nykyisessä monien mahdollisuuksien yhteiskunnassa

- hyveitä ja paheita koskevia käsityksiä ennen ja nyt sekä niiden suhde elämäntapoihin ja tottumuksiin


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: http://moodle.tampere.fi


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssin toteutus

- Kurssi suoritetaan kokonaisuudessaan verkossa ja siksi opiskelijalla on oltava verkkoyhteys käytössään koko kurssin ajan arkipäivisin.

- Oppikirja tulee hankkia ennen kurssin alkua, koska se toimii yhteisenä lähdemateriaalina.

- Kurssisuoritus koostuu Moodlessa tehtävistä tehtävistä ja keskusteluista sekä Word-tekstinkäsittelyohjelmalla tehdyistä teksteistä.

- Kurssin perusta on rento, mutta asiallinen filosofinen verkkokeskustelu sekä viikkotehtävät, joilla syvennetään tietoa.

- Kurssi vaatii päivittäistä aktiivisuutta ja viikottaisten tehtävien tekoa. Kurssiin kuuluu myös laajempi essee, josta sovimme kurssilaisten kanssa kurssin alussa.


Arviointi:

Numeroarviointi 4-10.


Oppimateriaali:

Oppikirja:

Lukion elämänkatsomustieto: Hyvä elämä (Edita)


Lisätietoja:

Tervetuloa opiskelemaan elämänkatsomustietoa! :)On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin