Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Elämänkatsomustieto


Kurssin koodi: K10-ET2


Kurssin nimi ja laajuus: Maailmankuva


Kurssin opettaja: Meri-Tuulia Arkko


Opettajan sähköposti: meri-tuulia.arkko@pirkkala.fi, meri.arkko@gmail.com


Kurssin tarjoava oppilaitos: Pirkkalan yhteislukio


Kurssin alkamisajankohta: 14.04.2010

Kurssin päättymisajankohta: 19.05.2010


Ilmoittautuminen alkaa: 12.08.2009

Ilmoittautuminen päättyy: 31.03.2010


Osallistujat: 17/20


Kohderyhmä:

Lukiolaiset


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

- oppii tuntemaan historiallisesti merkittäviä ja nykyajassa vaikuttavia maailmankuvia sekä kasvattaa tietämystään niiden perustalla olevista uskomusjärjestelmistä

- oppii kysymään ja arvioimaan väitteiden ja uskomusjärjestelmien perusteluja

- kehittää ymmärrystään eri instituutioiden merkityksestä maailmankuvan muokkaajina ja välittäjinä

- jäsentää omaa maailmankuvaansa samalla pitäen sen avoimena mielekkäälle keskustelulle.


Sisältö:

Keskeiset sisällöt

- maailmankuvan, maailmankatsomuksen ja elämänkatsomuksen käsitteet ja niiden keskinäinen suhde

- maailmankuvan rakenne ja ydinalueet: käsityksiä ihmisestä, yhteiskunnasta, kulttuurista ja luonnosta sekä todellisuuden rakenteesta

- maalliset ja uskonnolliset katsomukset maailmankuvan perustana: tieteiden, näennäistieteiden ja uskontojen rajankäynti

- koulu, media ja taide maailmankuvaa luovina ja välittävinä instituutioina

- länsimaisen maailmankuvan murrokset ja mullistajat

- kokemusten, arkikäsitysten ja uskomusten synty ja tiedollinen luotettavuus

- maailmankuvien ja tiedon lähteiden järkiperäinen arviointi


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: http://moodle.tampere.fi


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssin toteutus

- Kurssi suoritetaan kokonaisuudessaan verkossa ja siksi opiskelijalla on oltava verkkoyhteys käytössään koko kurssin ajan arkipäivisin.

- Oppikirja tulee hankkia ennen kurssin alkua, koska se toimii yhteisenä lähdemateriaalina.

- Kurssisuoritus koostuu Moodlessa tehtävistä tehtävistä ja keskusteluista sekä Word-tekstinkäsittelyohjelmalla tehdyistä teksteistä.

- Kurssin perusta on rento, mutta asiallinen filosofinen verkkokeskustelu sekä viikkotehtävät, joilla syvennetään tietoa.

- Kurssi vaatii päivittäistä aktiivisuutta ja viikottaisten tehtävien tekoa. Kurssiin kuuluu myös laajempi essee, josta sovimme kurssilaisten kanssa kurssin alussa.


Arviointi:

Numeroarviointi 4-10.


Oppimateriaali:

Oppikirja:

Lukion elämänkatsomustieto: Ihminen totuuden etsijänä (Edita)


Lisätietoja:

Tervetuloa opiskelemaan elämänkatsomustietoa! :)On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin