Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Elämänkatsomustieto


Kurssin koodi: S09-ET3


Kurssin nimi ja laajuus: Yksilö ja yhteisö, 1 ov


Kurssin opettaja: Timo Muola


Opettajan sähköposti: tmuola@yahoo.com


Kurssin tarjoava oppilaitos: Pälkäneen lukio


Kurssin alkamisajankohta: 30.11.2009

Kurssin päättymisajankohta: 08.02.2010


Ilmoittautuminen alkaa: 01.10.2009

Ilmoittautuminen päättyy: 02.12.2009


Osallistujat: 24/25


Kohderyhmä:

ET:n opiskelijat. Ei vaatimuksia etukäteisopinnoista.


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että oppilas:

* ymmärtää yhteisöllisyyden merkityksen ihmisyydelle ja yksilölliselle identiteetille
* oppii arvioimaan omaa asemaansa yksilönä yhteisöissä ja yhteiskunnassa, kansalaisena valtiossa ja toimijana talousjärjestelmässä
* oppii tarkastelemaan yksilöiden, yhteisöjen ja instituutioiden toimintaa osana yhteiskunnallista vallankäyttöä
* oppii arvioimaan poliittisia keinoja ja päämääriä sekä kasvattaa kykyään ja haluaan rakentavaan yhteiskunnalliseen osallistumiseen
* ymmärtää ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeudenmukaisuuden merkityksen hyvän yhteiskunnan ja tulevaisuuden kannalta.


Sisältö:

* Kurssilla pohditaan yksilöä, yhteisöllisyyttä, yhteiskuntaa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Kurssilla perehdytään oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumiseen
* ihminen sosiaalisena olentona, yksilöiden vuorovaikutus ja yhteisöllisyys, yksityinen ja julkinen
* vallan käsite, vallan muodot ja valtasuhteet sekä erilaiset vaikuttamiskeinot
* teorioita yhteiskunnan rakenteesta ja muutoksesta
* hyvä kansalainen suomalaisena, eurooppalaisena ja maailmankansalaisena
* ihmisoikeudet ja niiden historia
* poliittiset ihanteet, ideologiat, utopiat ja demokratian muodot
* oikeudenmukaisuus yhteiskunnallisena, maailmanlaajuisena ja ekologisena kysymyksenä


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Tampereen moodle (http://moodle.tampere.fi), internet (www-sivut) ja sähköposti


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Tämä kurssi ET 3 \"Yksilö ja yhteisö\" on puhdas verkkokurssi. Tämä tarkoittaa sitä, että tähän kurssiin ei liity lainkaan lähiopetusta tai yhteistapaamista. Näin pyritään antamaan niillekin, jotka asuvat kaukana seutufoorumin kotikunnasta Tampereesta aito mahdollisuus ottaa osaa kurssiin. Samoin mahdollistuu iltatyötä tekevien osallistuminen tälle kurssille.

Kurssi perustuu viikkotehtäviin. Oppilas suorittaa annetut tehtävät ja vastaa kysymyksiin opettajalle sähköpostitse. Jos sähköpostin käyttö on oppilaalle vierasta, voi tehtävien vastaukset lähettää opettajalle myös tavallisen paperipostin avulla. Kurssin vaatiman työn määrä on noin 5-6 h / viikko.

Viikkotehtäviin etsitään vastaukset netin teksteistä ja/tai oppikirjasta.
Käyttämäsi ET:n oppikirja voi olla eri kuin opettajan koulussa käytössä oleva \"Dialogi yksilöstä ja yhteisöstä\" (Tomperi-Niemelä, Tammi).
Kurssin sivulla on valmiina linkkejä kurssin asioita käsitteleviin sivuihin.

Ei suoraa kopiointia! Muista, että vastauksesi ei saa olla liian suoraa kopiota netin teksteistä! Netin sivuilta otetaan tietoja, mutta ei itse tekstiä. Lauseet tulee rakentaa itse.

Mahdollisiin verkkokeskusteluihin tulee ottaa osaa aktiivisesti.


Arviointi:

Loppukoe suoritetaan verkossa. Kukin oppilas saa soveltavia kysymyksiä, joihin vastaa koeajan (noin 1-3 h) kuluessa.

Arvosteluperusteet

* osallistuminen työskentelyyn kurssin aikana
* välitehtävien tekemisen säännöllisyys ja aikataulusta kiinni pitäminen
* loppukokeen vastauksen syvyys ja kehittyneisyys

Kurssi arvostellaan numeroilla 4-10.


Linkki: http://moodle.tampere.fi/course/view.php?id=1421


Oppimateriaali:

Viikkotehtäviin etsitään vastaukset netin teksteistä ja/tai oppikirjasta.
Käyttämäsi ET:n oppikirja voi olla eri kuin opettajan koulussa käytössä oleva \"Dialogi yksilöstä ja yhteisöstä\" (Tomperi-Niemelä, Tammi).
Kurssin sivulla on valmiina linkkejä kurssin asioita käsitteleviin sivuihin.


Lisätietoja:

Kurssin vetäjän Timo Muolan yhteystiedot:

Timo Muola
Pälkäneen lukion uskonnon, elämänkatsomustiedon ja psykologian opettaja
tmuola@yahoo.com
Riihitie 3 C 25, 36200 Kangasala
oma gsm. 045-631 5054
työpuhelin 050-3152 813 (opettajainhuone)On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin