Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Kemia


Kurssin koodi: S09-KE101


Kurssin nimi ja laajuus: Abikemiaa


Kurssin opettaja: Marja Pajula


Opettajan sähköposti: marja.pajula@koulut.tampere.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Hatanpään lukio


Nonstop: suoritusaika 2,5 kk

Kurssin alkamisajankohta: 01.08.2009

Kurssin päättymisajankohta: 01.03.2010


Ilmoittautuminen alkaa: 01.08.2009

Ilmoittautuminen päättyy: 01.03.2010


Osallistujat: 2/20


Kohderyhmä:

Kurssi on tarkoitettu ylioppilastutkinnon reaalissa kemiaa kirjoittaville. Edellytyksenä on lukion opetussuunnitelman mukaisten kurssien KE1 - KE5 suorittaminen. Kurssi kertaa teemoittain lukion kemian pakollisten ja syventävien kurssien sisältöjä. Se ei sisällä juurikaan laskuja, ellei opiskelija niin halua. Kurssista ei ole pakollisia lähiopetusjaksoja, mutta opiskelijan kanssa voidaan sopia tapaamisia eri aihepiireistä, mikäli niin halutaan. Kurssista ei ole kurssikoetta ja se arvioidaan suoritusmerkinnällä.


Kurssin tyyppi: Soveltava (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on kerrata eri lukion kemian aihepiireihin kuuluvia asioita niin, että ne muodostavat kemian kokonaisuuksia.


Sisältö:

Kurssiin kuuluvat seuraavat teemat:
* jaksollinen järjestelmä ja alkuaineet, käsitteistö
* kemialliset sidokset ja niistä johtuvat aineiden eri ominaisuudet
* orgaaninen kemia: nimet ja rakenteet, isomeria, suhdekaava/molekyylikaava/rakennekaava
* sähkökemia: sähköparit, elektrolyysi, terminologia, sähkökemian lasku
*orgaaniset ja epäorgaaniset reaktiotyypit
(* ainemäärälasku, rajoittava tekijä ja seoslasku opiskelijan niitä halutessa)
*kemiallinen tasapaino, happo-emästasapaino, pH/pOH, liukoisuustulo, (laskuja opiskelijan niitä halutessa)


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: http://moodle.tampere.fi


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi toteutetaan pääasiassa moodle-oppimisympäristössä. Kurssilla käsitellään 6-8 eri kemian alan teemaa ja yhden teeman käsittelyyn kuluu aikaa 1-2 viikkoa riippuen siitä, kuinka intensiivisesti opiskelija panostaa kurssiin. Kurssilla tyypillistä on asioiden käsittely esseiden ja käsitekarttojen muodossa. Mikäli opiskelija haluaa kurssiin kuuluvan myös laskuja, niin kaavaeditorin käyttö olisi silloin osattava. Tosin yksinkertaisia laskuja voi selvitellä ilmankin.


Arviointi:

Kurssi on luonteeltaan soveltava, joten se arvioidaan suoritusmerkinnällä.


Oppimateriaali:

Oppimateriaalina käytetään lukion kemian oppikirjasarjaa siten, että kukin opiskelija kertaa lukemansa kirjasarjan mukaisesti.On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin