Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Suomi toisena kielenä


Kurssin koodi: K10-S24


Kurssin nimi ja laajuus: Kohti omaa ammattia 1 ov


Kurssin opettaja: Seija Oilunkaniemi, Hannele Torppa, Ritva Saxlin, Ritva Saxlin


Opettajan sähköposti: ritva.saxlin@pirko.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tredu, Koivistontien toimipiste


Kurssin alkamisajankohta: 06.04.2010

Kurssin päättymisajankohta: 25.05.2010


Ilmoittautuminen alkaa: 15.03.2010

Ilmoittautuminen päättyy: 01.04.2010


Osallistujat: 0/18


Opintopisteet:

1 ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Ammatillista perustutkintoa opiskelevat maahanmuuttajataustaiset opiskelijat


Kurssin tyyppi: Pakollinen (AM)


Tavoitteet:

•viestii ja toimii vuorovaikutustilanteissa siten, että -
- kykenee harjoittamaan ammattiaan
- osallistumaan työelämään
- toimimaan aktiivisena kansalaisena

•hallitsee työelämässä tarvittavat tekstitaidot

•osaa toimia työnhakutilanteessa ja laatia
työpaikanhakuun liittyvät asiakirjat

- Opinnäytetyön raportointi
- Kielenrakenteiden vahvistaminen


Sisältö:

- Työelämän keskeiset asiakirjat
- Työhakemus, CV
- Opinnäytetyöraportin harjoittelua ja oikeakielisyyden
vahvistamista


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: moodle


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Opintojakson vaatima työmäärä vastaa keskimäärin lähiopetusta vastaavan opintojakson työmäärää


Arviointi:

Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön ja ilmenee kolmiportaisena (1- 3)

Jatkuva arviointi, itsearviointi,
Arvioinnin kohteet:

- Asiakirjatuotokset
- Työpaikan dokumentit
- Harjoitusopinnäytetyö


Oppimateriaali:

VerkkomateriaaliOn joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin