Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Teatteri-ilmaisu


Kurssin koodi: K11-TI100


Kurssin nimi ja laajuus: Teatteritieto


Kurssin opettaja: Kirsi Isoranta


Opettajan sähköposti: kirsi.isoranta@nokiankaupunki.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Nokian lukio


Kurssin alkamisajankohta: 10.02.2011

Kurssin päättymisajankohta: 20.05.2011


Ilmoittautuminen alkaa: 15.12.2010

Ilmoittautuminen päättyy: 26.01.2011


Osallistujat: 3/20


Opintopisteet:

1 kurssi


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Lukioiden opiskelijat


Kurssin tyyppi: Soveltava (LU)


Tavoitteet:

Katsotaan kaksi teatteriesitystä. Tutustutaan 1 -2 teatterin toimintaan, teatteriesityksen tekemiseen ja teatterin ammatteihin. Opitaan keskustelemaan teatteriesityksestä ja kirjoittamaan teatterianalyysi ja teatterikritiikki. Syvennetään tietämystä ja opitaan sitä kautta nauttimaan teatterista ja arvostamaan teatteria kulttuurin lajina sekä oman persoonan kehittämisen välineenä.


Sisältö:

Tutustutaan Tampereen seudun teatterien ohjelmistoihin ja valitaan yhdessä kaksi katsottavaa esitystä. Tutustutaan teatteriesityksen markkinointiin ja tuottamiseen sekä esityksen tekemisen prosessiin vierailujen ja/tai verkkomateriaalin avulla. Haastatellaan teatterin eri ammattien edustajia ja laaditaan kuvaukset ammateista verkkoon muidenkin luettavaksi. Tutustutaan teatterianalyysin ja -kritiikin perusteisiin ja laaditaan analyysi tai arvostelu katsotuista teatteriesityksestä. Keskustellaan esityksistä ja töistä verkossa ja opitaan ymmärtämään ja arvostamaan muidenkin mielipiteitä.


Suoritustapa: Monimuoto-opiskelu (sis.lähiopetuskertoja)


Oppimisympäristö: Moodle


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi vaatii aktiivista verkkokeskustelutaitoa, mielipiteen esittämistä ja annettujen PÄIVÄMÄÄRIEN NOUDATTAMISTA. Sovittuja teatteriesityksiä on tultava katsomaan ja niistä on kirjoitettava ohjeen mukaan annetun aikataulun mukaan. Muiden tekstien kommentoinnit on myös hoidettava oikeaan aikaan. Itsenäistä työskentelyä vaatii haastateltavan teatterin ammattilaisen löytäminen ja haastattelun toteuttaminen. Haastattelun tulos esitellään verkossa. Työtä on joillakin viikoilla enemmän, joillakin vähemmän (2t - 8t). Koeviikolla ja loma-aikana ei työtä tarvitse tehdä, jos on hoitanut annetut tehtävät ajallaan.


Arviointi:

Suoritusmerkintä.


Lähitapaamisten ajankohdat: Ilmoitetaan kurssi alussa.


Oppimateriaali:

Ilmoitetaan kurssin alussa.


Lisätietoja:

Huom! Opiskelijat maksavat itse teatterilippunsa.On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin