Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Psykologia


Kurssin koodi: K11-PS 3


Kurssin nimi ja laajuus: PS 3 Ihminen ja tieto


Kurssin opettaja: Marjo Vuori


Opettajan sähköposti: marjovuori@hotmail.com


Kurssin tarjoava oppilaitos: Nokian lukio


Kurssin alkamisajankohta: 28.03.2011

Kurssin päättymisajankohta: 16.05.2011


Ilmoittautuminen alkaa: 01.03.2011

Ilmoittautuminen päättyy: 21.03.2011


Osallistujat: 1/20


Opintopisteet:

1 kurssi


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Lukion opiskelijat


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Tutustua kognitiivisiin toimintoihin mm. aistiemme luotettavuuteen ja muistijärjestelmiin sekä neuro-psykologian perusteisiin pohtien voiko psyykkisiä toimintoja paikantaa aivoista.Tutustutaan myös omien aivojemme kehittymiseen ja unihäiriöihin mm. mitä on narkolepsia?


Sisältö:

Lukion syventävä kurssi, jolla perehdymme mm. seuraaviin kysymyksiin: eroavatko miesten ja naisten aivot toisistaan? Voinko itse vaikuttaa aivojeni raken-teeseen? Onko ihminen yksikanavainen/voimmeko keskittyä vain yhteen asiaan? Onko jokainen hypnoti-soitavissa? Miksi unohdamme?Miksi kannattaa nukkua mahdollisimman paljon? Näkeekö jokainen unia/mitä unemme meistä kertovat?


Suoritustapa: Monimuoto-opiskelu (sis.lähiopetuskertoja)


Oppimisympäristö: http://moodle.tampere.fi


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Viikottain on tehtävänä monipuolisia etätehtäviä kurssikirjasta. Niihin menee varmasti muutaman tunti, jos kunnolla tekee, mut sit koeeseen onkin helppo tulla.

Ensimmäinen kerta Nokian lukiolla Kylmänojankatu 3 ATK-luokassa 2.krs MA 28.3. klo 17.30 ja koe siellä samaan aikaan MA 16.5. Niihin ei ole välttämätön osallistua, mutta suositeltavaa.
Kokeen voi korvata kunkin teeman portfoliotehtävällä, jokta kurssisivustalla.


Arviointi:

Numeroarvostelu kokeen ja etätöiden tai portfolion ja etätöiden perusteella.


Lähitapaamisten paikka:

Oppilaitos: Nokian lukio

Lähiosoite: Kylmänojankatu 3

Paikkakunta: Nokia


Linkki: 16.5. klo 17.30


Oppimateriaali:

WSOY:n Mielen maailma -sarjan oppikirja Ihminen ja tieto. Kirjoittajat Vesa Laine ja Anneli Vilkko -Riihelä


Lisätietoja:

Opettajaa voi jo nyt tai kurssin ajan pommittaa lisäkysymyksillä os. marjovuori@hotmail.comOn joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin