Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Matematiikka - pitkä oppimäärä


Kurssin koodi: K11-000-2


Kurssin nimi ja laajuus: Matriisilaskenta, vektorianalyysi ja funktioteoria


Kurssin opettaja: Jukka Männistö


Opettajan sähköposti: jukka.mannisto@uta.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tampereen normaalikoulun lukio


Kurssin alkamisajankohta: 04.02.2011

Kurssin päättymisajankohta: 31.05.2011


Ilmoittautuminen alkaa: 01.08.2010

Ilmoittautuminen päättyy: 28.01.2011


Osallistujat: 11/20


Opintopisteet:

1 ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Lukion 2. opintovuoden kevätlukukausi (ja abivuoden kevät)


Kurssin tyyppi: Soveltava (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on tarjota paremmat edellytykset muodostaa kokonaiskuva lukion pitkän matematiikan merkityksestä mm. teknisten, matemaattis-luonnontieteellisten, lääketieteellisten sekä myös kaupallisten alojen jatko-opinnoissa.
Pääpaino on kuitenkin huomioida lukion päättövaiheen ylioppilaskirjoitukset. Tavoitteena on edelleen tarjota opiskelijoille mahdollisuus kehittää itsenäistä ja omintakeista ajattelua sekä tarjota valmiuksia kehittää loogisia, abstrakteja ja formaaleja ajattelutoimintoja edellyttämiä tiedonhankinta- ja tiedonkäyttöprosesseja sekä puhtaassa että soveltavassa matematiikassa.


Sisältö:

Kurssiin kuuluvat mm. seuraavat osa-alueet osin kurssilaisten intressipiirejä seuraten.
1) Vektorilaskenta: Pistetulo, ortogonaaliprojektio, suora ja taso, ympyrä ja pallo sekä
determinantti. Sovelluksia
2) Matriisilaskenta: Matriisien laskusäännöt, käänteismatriisi, lineaarinen yhtälöryhmä ja
lineaarikuvaukset. Sovelluksia
3) Vektorianalyysi: Ristitulo, skalaarikolmitulo, gradientti, divergenssi ja roottori.
Sovelluksia
4) Funktioteoria: Kompleksiluvut, analyyttinen funktio, kuvauksista, differentiaali- ja
integraalilaskennan erityiskeinoja ja funktion approksimointi. Sovelluksia
Pääpaino on tietokoneperusteisessa soveltavassa matematiikassa, joissa taustat on ryhmitelty neljäksi kokonaisuudeksi.


Suoritustapa: Monimuoto-opiskelu (sis.lähiopetuskertoja)


Oppimisympäristö: Tampereen normaalikoulu luokka H2.05 ja sähköposti


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Neljä tapaamista lähiopetusmuotona ja kunkin jälkeen itsenäinen verkossa ohjattu opiskelu laskuharjoituksineen.
Kurssilla opiskellaan kirjallisen materiaalin ohjaamana neljä kokonaisuutta, joista jokaiseen liittyy lisäksi itsenäistä opiskelua ja joukko laskuharjoituksia. Kurssilaiset käyttävät laskuharjoitusten tukena verkosta ladattavissa olevia ilmaisia matematiikan työvälineohjelmia mm. Octave ja SciLab, joiden käyttöön tutustutaan lähiopetusjaksoissa. Lisäksi lähiopetusjaksolla ohjelmistona on Maple.


Arviointi:

Kurssista on laskuharjoituksiin perustuva kirjallinen koe ja kurssi on soveltava, joten se arvioidaan suoritusmerkinnällä.
Hyväksytty suoritus määräytyy osin loppukokeen ja pääosin suoritettujen kotilaskujen suorituksen perusteella.


Lähitapaamisten paikka:

Oppilaitos: Tampereen normaalikoulun lukio

Lähiosoite: Kuokkamaantie 16

Paikkakunta: Tampere


Lähitapaamisten ajankohdat: pe 4.2., pe 11.3., pe 8.4. ja pe 6.5.


Oppimateriaali:

Oppikirjat hankitaan/jaetaan ensimmäisessä tapaamisessa
1) Jukka Männistö: Kompleksiluvut ja funktioteoria (Tampereen Yliopistopaino Oy)
2) Jukka Männistö: Matriisilaskenta ja vektorianalyysi (Tampereen Yliopistopaino Oy)On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin