Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Kemia


Kurssin koodi: S10-KE101


Kurssin nimi ja laajuus: Abikemiaa


Kurssin opettaja: Marja Pajula


Opettajan sähköposti: marja.pajula@koulut.tampere.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Hatanpään lukio


Kurssin alkamisajankohta: 11.08.2010

Kurssin päättymisajankohta: 17.09.2010


Ilmoittautuminen alkaa: 01.05.2010

Ilmoittautuminen päättyy: 10.09.2010


Osallistujat: 2/15


Opintopisteet:

1 kurssi


Kurssin hinta oppilaitokselle:

0€ €


Kohderyhmä:

Kurssi on tarkoitettu ylioppilastutkinnon reaalissa syksyllä kemiaa kirjoittaville. Edellytyksenä on lukion opetussuunnitelman mukaisten kurssien KE1 - KE5 suorittaminen.


Kurssin tyyppi: Soveltava (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on kerrata eri lukion kemian aihepiireihin kuuluvia asioita niin, että ne muodostavat kemian aihekokonaisuuksia.


Sisältö:

Kurssiin kuuluvat seuraavat teemat:
* jaksollinen järjestelmä ja alkuaineet, käsitteistö
* kemialliset sidokset ja niistä johtuvat aineiden eri ominaisuudet
* orgaaninen kemia: nimet ja rakenteet, isomeria, suhdekaava/molekyylikaava/rakennekaava
* sähkökemia: sähköparit, elektrolyysi, terminologia, sähkökemian lasku
*orgaaniset ja epäorgaaniset reaktiotyypit
(* ainemäärälasku, rajoittava tekijä ja seoslasku opiskelijan niitä halutessa)
*kemiallinen tasapaino, happo-emästasapaino, pH/pOH, liukoisuustulo, (laskuja opiskelijan niitä halutessa)


Suoritustapa: Monimuoto-opiskelu (sis.lähiopetuskertoja)


Oppimisympäristö: http://moodle.tampere.fi


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi toteutetaan pääasiassa moodle-oppimisympäristössä. Lähitapaamisia järjestetään tarpeen mukaisesti.
Kurssilla käsitellään 6-8 eri kemian alan teemaa. Työmäärä on kohtuullisen suuri, koska tarkoitus on kerrata koko lukion oppimäärä ja valmistautua syksyn ainereaaliin.


Arviointi:

Kurssi on luonteeltaan soveltava, joten se arvioidaan suoritusmerkinnällä.


Lähitapaamisten paikka:

Oppilaitos: Hatanpään lukio

Lähiosoite: Haapakuja 5

Paikkakunta: Tampere


Oppimateriaali:

Oppimateriaalina käytetään lukion kemian oppikirjasarjaa siten, että kukin opiskelija kertaa lukemansa kirjasarjan mukaisesti.On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin