Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Historia


Kurssin koodi: S10-HI101


Kurssin nimi ja laajuus: Historian kertauskurssi


Kurssin opettaja: Elina Oksanen


Opettajan sähköposti: elina.oksanen@koulut.tampere.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tampereen lyseon lukio


Kurssin alkamisajankohta: 01.11.2010

Kurssin päättymisajankohta: 04.02.2011


Ilmoittautuminen alkaa: 11.08.2010

Ilmoittautuminen päättyy: 29.10.2010


Osallistujat: 8/20


Opintopisteet:

1


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Abit, jotka kirjoittavat historian kevään ylioppilaskirjoituksissa. Historian pakolliset ja syventävät kurssit olisi syytä olla suoritettuna. Toki kurssille voi ilmoittautua, vaikka jokin kursseista olisikin kesken tai alkamassa vasta viimeisessä jaksossa.


Kurssin tyyppi: Soveltava (LU)


Tavoitteet:

Kertauskurssin tarkoituksena on kerrata pakollisten ja syventävien kurssien sisältöjä ja luoda näin pohjaa itsenäiselle opiskelulle lukulomalla. Kertaamisen ohella kurssilla harjoitellaan myös vastaustekniikkaa sekä erilaiset tehtävätyypit tulevat tutuksi. Kurssilla myös luetaan paljon muiden osallistujien vastauksia ja kommentoidaan niitä.


Sisältö:

Kurssilla kerrataan seuraavat historian kurssit:
1. Ihminen, ympäristö ja kulttuuri
2. Eurooppalainen ihminen
3. Kansainväliset suhteet
4. Suomen historian käännekohtia
5. Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan
6. Kulttuurien kohtaaminen

Loppuosa kurssista harjoitellaan historian esseevastaamista ja dokumenttitehtäviä.


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Tampereen kaupungin moodle, http://moodle.tampere.fi


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi suoritetaan toisen ja kolmannen jakson aikana, joten aikaa kurssin suorittamiseen pitäisi olla runsaasti. Varaa kuitenkin lukujärjestyksestäsi aikaa myös verkkokurssille, sillä kurssin suorittaminen edellyttää annettujen tehtävien ja kommentointien tekemistä määräajassa. Kurssin työläys on verrattuna tavalliseen lähikurssiin ja suoritus edellyttää aktiivista työskentelyä moodle-sivustolla.

Kurssilla kirjoitetaan opettajan arvioitavaksi yksi aineistopohjainen esseevastaus annetusta tehtävästä, mutta esseeharjoituksia on muitakin. Tehtävät vaihtelevat esseistä parin ja ryhmän kanssa tehtäviin vastauksiin sekä keskusteluihin.


Arviointi:

Kurssi suoritetaan osallistumalla aktiivisesti tehtäviin, näkymällä moodlessa säännöllisesti sekä palauttamalla ja tekemällä annetut tehtävät. Kunkin osion suorittaminen edellyttää tiettyjen ilmoitettujen tehtävien tekemistä, ja kustakin osiosta suoriutuminen johtaa kurssin suorittamiseen.

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.


Oppimateriaali:

Kukin voi käyttää kurssilla omia historian kurssikirjojaan kustantajasta riippumatta. Vapaaehtoisesti voi kertausta helpottamaan hankkia kertauskirjan, esimerkiksi Otavan Abi-sarjan historian kertauskirjan tai WSOY:n Lukion historian kertauskirjan. Kurssia varten kyseisiä kirjoja ei kuitenkaan tarvitse hankkia, sillä kurssilla kertaamisen tarkoitus on keskittyä juuri kurssikirjoihin, ei asioita kokoavaan kertauskirjaan.


Lisätietoja:

Kaikkiin kurssiin liittyviin kysymyksiin vastauksen saa elina.oksanen@koulut.tampere.fi. Kysy, jos jokin askarruttaa!On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin