Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Yhteiskuntaoppi


Kurssin koodi: S10-YH100


Kurssin nimi ja laajuus: Yhteiskuntaopin kertauskurssi


Kurssin opettaja: Elina Oksanen


Opettajan sähköposti: elina.oksanen@koulut.tampere.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tampereen lyseon lukio


Kurssin alkamisajankohta: 01.11.2010

Kurssin päättymisajankohta: 04.02.2011


Ilmoittautuminen alkaa: 11.08.2010

Ilmoittautuminen päättyy: 29.10.2010


Osallistujat: 9/20


Opintopisteet:

1 ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Yhteiskuntaopin ainereaaliin valmistautuvat opiskelijat, mielellään suoritettuna yhteiskuntaopin pakolliset ja syventävät kurssit. Mikäli jokin kurssi vielä toisessa tai kolmannessa jaksossa kesken, mukaan voi toki tulla.


Kurssin tyyppi: Soveltava (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on valmistaa opiskelija yhteiskuntaopin ainereaaliin kertaamalla niin vastaustekniikkaa kuin yhteiskuntaopin kurssien sisältöjäkin.


Sisältö:

Yhteiskuntaopin kertauskurssilla kerrataan kurssien 1-4 sisältöjä ja valmistaudutaan erilaisin harjoituksin yhteiskuntaopin ainereaaliin. Kertaamisen lisäksi harjoitellaan oikeaa vastaustekniikkaa ja käydään läpi edellisten vuosien ylioppilaskoetehtäviä. Kurssiin kuuluu myös esseen kirjoitusta.

Kerrattavat kurssit
YH1 Yhteiskuntatieto
YH2 Taloustieto
YH3 Kansalaisen lakitieto
YH4 Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Opetus tapahtuu Tampereen moodlessa, http://moodle.tampere.fi.


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssilla kerrataan yhteiskuntaopin pakolliset ja syventävät kurssit erilaisin tehtävin, minkä lisäksi valmistaudutaan ainereaaliin vastaustekniikkaa harjoittelemalla.

Kurssin suorittaminen ei ole pelkkää yksinäistä pakertamista, vaan useat tehtävät tehdään parin kanssa tai pienissä ryhmissä. Kurssiin kuuluu myös yksi pakollinen, opettajan arvioitavaksi palautettava essee, sekä muutamia muita esseitä yksin tai parin kanssa kirjoitettuna.

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa ja tehtävien tekemistä, joten moodlessa tulisi käydä aktiivisesti eikä pitkiä poissaoloja sieltä sallita kuten ei lähiopetuksestakaan. Kurssi on jaettu toiseen ja kolmanteen jaksoon, jotta työmäärä kolmannessa jaksossa lähikursseineen ei kasva liian suureksi. Kurssi vastaa kokonaisuudessaan lähikurssin työmäärää, joten huomioi verkkokurssi omaa lukujärjestystäsi suunnitellessa, jotta selviydyt kunnialla kaikista kursseistasi!


Arviointi:

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Jotta kurssista voi saada hyväksytyn arvosanan ja kurssisuorituksen, on kaikki annetut tehtävät tehtävä huolellisesti ja annetuissa aikarajoissa sekä osoitettava osallistumisaktiivisuutensa verkossa.


Oppimateriaali:

Yhteiskuntaopin kurssien 1-4 kirjat, kirjasarjalla ei väliä. Kertaamista varten halukkaat voivat hankkia itselleen myös yhteiskuntaopin kertauskirjan, esim. WSOY:n Lukion yhteiskuntaopin kertauskirja.

Kertauskirja ei ole kurssin suorittamisen kannalta pakollinen, kurssikirjat riittävät.


Lisätietoja:

Lisätietoja Tampereen lyseon lukion historian ja yhteiskuntaopin opettaja Elina Oksaselta, elina.oksanen@koulut.tampere.fi. Laita mailia, jos on kysyttävää!On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin