Kurssikuvaus

Koulumuoto: AM


Oppiaine: Asiakaspalvelu ja markkinonti


Kurssin koodi: K12-ASMA


Kurssin nimi ja laajuus: Myyynnillinen asiakaspalvelu 1 ov


Kurssin opettaja: Raija Kämäräinen


Opettajan sähköposti: raija.kamarainen@tampere.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tredu, Sammonkadun toimipiste


Kurssin alkamisajankohta: 01.03.2012

Kurssin päättymisajankohta: 31.05.2012


Ilmoittautuminen alkaa: 01.09.2011

Ilmoittautuminen päättyy: 15.01.2012


Osallistujat: 0/20


Opintopisteet:

1 ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Kurssi sopii sekä lukion että ammatillisen tutkinnon suorittajille, riippumatta koulutusalasta. Kaikilla aloilla tarvitaan myynnillistä taitoa niin sisäisten että ulkoisten asiakkaiden palvelemisessa. Kurssi syventää asiakaspalvelun johdantokurssin osaamista. Tälle kurssille osallistuminen ei edellytä nimenomaan verkkokurssina suoritettua asiakaspalvelun johdantoakurssia. Joko opintojen tai kokemuksen kautta saavutetu osaaminen antaa mahdollisuuden osallistua tälle kurssille.


Kurssin tyyppi: Valinnainen (AM)


Tavoitteet:

Opiskelija syventää osaamistaan asiakaspalvelusta. Asiakaspalvelu on yrityksen tärkeimpiä menestystekijöitä. Niin sisäisten kuin ulkoistenkin asiakkaiden kanssa kontaktissa olevat työntekijät ovat avainasemassa lisämyynnin aikaansaajina sekä asiakkaiden ongelmien ratkaisijoina. Opiskelija oppii ymmärtämään syvällisemmin asiakaspalvelun merkityksen.


Sisältö:

Asikaspalvelun merkitys, asiakassuuntainen markkinointi, markkinoinnnin toimintaprosessi, segmentointi, kuluttajakäyttätyminen,markkinoinnin toimintaympäristöt.


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: http://moodle.tampere.fi


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssin aikana tutustumme toisiimme verkon kautta. Temme annettuja tehtäviä verkonkautta, käymme keskustelua ja kerromme havainnoistamme muille. Kurssi on kokemusten jakamista toisten kanssa ei pelkästään teorian oppimista kirjoista. Kurssin aikana pyrimme ratkaisemaan käytännön läheisesti asiakaspalvelveluun ja markkinointiin liittyviä tilanteita ja tapauksia.


Arviointi:

Asteikolla 0-3


Oppimateriaali:

Pakollista opiskelumateriaalia ei ole, mutta suositellaan markkinoinnin ja asiakaspalvelun perusoppikirjoja. Kirjalista suositelluista teoksista päivitetään elokuun alkuun mennessä.


Lisätietoja:

Tällä kurssilla opiskelu ei vaadi osallistumista Asiakaspalvelun jodantokurssille. Mikäli opiskelijalla on muulla tavalla hankitut perustiedot, niin hän voi osallistua tälle kurssille.On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin