Kurssikuvaus

Koulumuoto: AM


Oppiaine: ATTO


Kurssin koodi: S10-AT09.TAK.01PIRKOmoodle


Kurssin nimi ja laajuus: Taide ja kulttuuri 1


Kurssin opettaja: Anna-Kaija Yli-Orvola


Opettajan sähköposti: anna-kaija.yli-orvola@pirko.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tredu, Koivistontien toimipiste


Kurssin alkamisajankohta: 25.10.2010

Kurssin päättymisajankohta: 21.12.2010


Ilmoittautuminen alkaa: 09.08.2010

Ilmoittautuminen päättyy: 18.10.2010


Osallistujat: 1/20


Opintopisteet:

1 ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Kurssi on suunnattu kaikille 2-asteen opiskelijoille.
Jos taide ja kulttuuri 1 kurssi on jäänyt sinulta joskus kesken, voit suorttaa sen loppuun tämän kurssin avulla.


Kurssin tyyppi: Pakollinen (AM)


Tavoitteet:

Ymmärtää taiteen ja kulttuurin merkitys omassa elmässään ja hyödyntää niiden ilmenemismuotoja monikulttuurisessa yhteisössä. Osallistuu kulttuuritapahtumiin, kehittää kouluyhteisön kulttuuria ja ylläpitää sen esteettistä ilmettä. Ilmaisee ajatuksia, kokemusia ja tunteita esim. kuvataiteen, tanssin, teatterin, kirjallisuuden keinoin, arvostaa muiden näkemyksiä. Noudattaa kestävän kehityksen periaatteita materiaalien valinnassa ja työskentelyssään.


Sisältö:

Kurssi sisältää mm. jatkuvaa oppimispäiväkirjan kirjoittamista tehtävien osalta sekä omaa arviointia oppimisesta/kommentteja/kritiikkiä, tehtävien tekemistä/palauttamista, osallistumista chat-keskusteluihin tehtävistä muiden opiskelijoiden kanssa.


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Moodle, osoite: www.moodle.pirko.fi


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi toteutetaan PIRKOn Moodlessa, johon oppilaille anneteen tunnukset ilmoittautumisen jälkeen.

Tehtävät, 7 viikkotehtävää, osa oppilaan palautuksista näkyy kaikille opiskelijoille kommentointia varten, osassa tehtävistä chat-keskustelu sekä oppimispäiväkirja joka palautetaan välittömästi kurssin lopuksi palautuskansioon ja se sei näy muille opiskelijoille.

Kurssin laajuus on 1 ov, 28h.


Arviointi:

Tyydyttävä T1, Hyvä H2 ja Kiitettävä K3

Tutkinnon arvosanan muodostuminen:

T1 arvosanan saaminen edellyttää, että opiskelija saavuttaa T1 tason kriteerien mukaisen osaamisen sekä että opiskelija noudattaa työaikoja ja sopii mahdollisista poikkeamista etukäteen ja tekee opintoihin kuuluvat opettajan määräämät tehtävät ja harjoitustyöt


Oppimateriaali:

oppimateriaalit Internetistä


Lisätietoja:

Halutessasi lisätietoja kurssista
Anna-Kaija.Yli-Orvola@pirko.fiOn joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin