Kurssikuvaus

Koulumuoto: AM


Oppiaine: ATTO


Kurssin koodi: K11-AT09.YYT.01.PIRKOmoodle


Kurssin nimi ja laajuus: Yhteiskunta,-yritys- ja työelämätieto


Kurssin opettaja: Anna-Kaija Yli-Orvola


Opettajan sähköposti: anna-kaija.yli-orvola@pirko.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tredu, Koivistontien toimipiste


Kurssin alkamisajankohta: 03.01.2011

Kurssin päättymisajankohta: 20.03.2011


Ilmoittautuminen alkaa: 15.11.2010

Ilmoittautuminen päättyy: 22.12.2010


Osallistujat: 1/20


Opintopisteet:

1 ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Kurssi on tarkoitettu 2-asteen opiskelijoille.
Voit suorittaa myös keskenjääneen kurssisi moodlessa.


Kurssin tyyppi: Pakollinen (AM)


Tavoitteet:

Opiskelija osallistuu oppilaitoksessa ja työssäoppimisppaikassa yhteisten asioiden hoitamiseen, arvioi toimintamahdollisuuksiaan aktiivisena kansalaisena ja kuluttajana. Opiskelija osaa käyttää yhteiskunnan tarjoamia palveluja, tekee suunnitelman taloutensa hoitamisesta, arvioi yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkiitystä Suomen kansantaloudelle, hakeea tietoa ammattialansa työpaikoista sekä Euroopan unionia ja kansalaisa koskevaa tietoa.


Sisältö:

Kurssi sisältää oppimispäiväkirjan kirjoittamista/itsearviointia, tehtävien tekemistä/palauttamista ja muutamia chat-keskusteluja muiden opiskelijoiden kanssa. Huomioi että muutamat tehtävänpaölautukset ovat näkyvissä kaikille osallistujille. Oppimispäiväkirja näkyy vain opettajalle.


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Moodle, osoite: www.moodle.pirko.fi


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi toteutetaan etäkurssina PIRKOn moodlessa, johon saat tunnukset.
Kurssi jakautuu 9 viikko tehtäväalueeseen, jotka palautetaan palautuskansioon.
Opettaja kommentoi viikoittain palautuksiasi.
Kurssin laajuus on 1 ov/28h


Arviointi:

Tyydyttävä T1, Hyvä H2 ja Kiitettävä K3.

Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen:
T1 arvosanan saaminen edellyttää, että opiskelija saavuttaa T1 tason kriteerien mukaisen osaamisen sekä että opiskelija noudattaa työaikoja ja sopii mahdollisista poikkeamista etukäteen ja tekee opintoihin kuuluvat opettajan määräämät tehtävät


Oppimateriaali:

käytettävä oppimateriaali Internetissä


Lisätietoja:

Lisätieoja kurssista saat sähköpostilla
anna-kaija.yli-orvola@irko.fi



On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.




Takaisin