Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Terveystieto


Kurssin koodi: S10-TE3


Kurssin nimi ja laajuus: Terveys ja tutkimus


Kurssin opettaja: Christa Hiisivuori, Aleksi Kolunen, Christa Hiisivuori


Opettajan sähköposti: christa.hiisivuori@uta.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tampereen normaalikoulun lukio


Kurssin alkamisajankohta: 04.10.2010

Kurssin päättymisajankohta: 03.12.2010


Ilmoittautuminen alkaa: 08.09.2010

Ilmoittautuminen päättyy: 23.09.2010


Osallistujat: 1/20


Opintopisteet:

1 lukiokur


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100.00 €


Kohderyhmä:

Lukion ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijat.


Kurssin tyyppi: Syventävä (LU)


Tavoitteet:

Opiskelija oppii terveystiedon tutkimuksen menetelmiä sekä osa suunnitella ja toteuttaa tutkimuksen valitsemastaan aiheesta. Lisäksi perehdytään terveystiedon tutkimukseen liittyvään käsitteistöön.


Sisältö:

Kurssilla kukin opiskelija suunnittelee ja toteuttaa käytännössä terveystiedon aiheisen tutkimuksen sekä kirjoittaa siitä raportin. Lisäksi kurssilla vastataan kirjallisiin tehtäviin. Osassa tehtäviä on opiskelijoiden keskinäistä keskustelua sekä toisten opiskelijoiden vastausten arviointia.


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Tampereen normaalikoulun moodle


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Tehtävät kannttaa tehdä annetun aikataulun mukaan.


Arviointi:

Tutkimuksen suunnittelu ja raportointi sekä muut kirjalliset tehtävät arvioidaan 0-6 p. Lisäksi opiskelijoiden aktiivisuutta ja uusia mielipiteitä käsiteltävistä aiheista seurataan keskustelussa. Keskustelu vaikuttaa tehtävien arviointiin. Kurssin arvosana on 4-10 kun kaikki tehtävät on tehty.


Linkki: eranos.uta.fi


Oppimateriaali:

Virtaa - Terveys ja tutkimus / Kannas et. al.


Lisätietoja:

christa.hiisivuori@uta.fi puh 0401901743
aleksi.kolunen@tampere.koulut.fiOn joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin