Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Saksa


Kurssin koodi: S10-SA18


Kurssin nimi ja laajuus: SA18, Puhu ja ymmärrä paremmin


Kurssin opettaja: Laura Pihkala-Posti


Opettajan sähköposti: laura.pihkala-posti@koulut.tampere.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tampereen teknillinen lukio


Kurssin alkamisajankohta: 01.11.2010

Kurssin päättymisajankohta: 11.02.2011


Ilmoittautuminen alkaa: 07.09.2010

Ilmoittautuminen päättyy: 28.10.2010


Osallistujat: 3/20


Opintopisteet:

1 ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

A-saksan opiskelijat, joiden koulussa kyseinen kurssi ei toteutunut lähiopetuksena tai toteutuva kurssi ei sovi opiskelijan lukujärjestykseen.


Kurssin tyyppi: Syventävä (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoite on harjoittaa erilaisia puheviestinnän strategioita ja suullisen viestinnän eri tilanteita. Kurssin aihepiirit liittyvät ajankohtaisiin aiheisiin ja muiden A-kielen pakollisten kurssien ja valtakunnallisen syventävän kurssin 7 teemoihin.
Tavoitteena on, että opiskelija pääsee harjoittelemaan suullisia valmiuksiaan erilaisten monipuolisten ja vaativien tekstien sekä puheen ymmärtämistä harjoittavien kommunikatiivisten ja interaktiivisten harjoitusten avulla.
Kurssilla pyritään harjoittelemaan puheen tuottamista ja ymmärtämistä myös autenttisissa kielenkäyttötilanteissa, vuorovaikutuksessa syntyperäisten kielenpuhujien kanssa, joihin otetaan yhteys mm. internetin avulla. Kurssin aikana vahvistetaan erityisesti opiskelijan kykyä oman mielipiteen esittämiseen ja puolustamiseen kohdekielellä, koska argumentointitaito arvostetaan kohdekulttuurissa korkealle ja se on myös tärkeää työelämässä. Puhumisen ohella kurssin tavoitteena on myös kuullunymmärtämisen kehittyminen erityisesti viestinnällisissä yhteyksissä.


Sisältö:

Kurssilla kerrataan ja syvennetään aiemmin opittua sekä harjoitellaan uusia suullisen viestinnän keskeisiä osataitoja ja aiheita.
Hiotaan small talkia, argumentointi- ja keskustelutaitoja saksaksi. Laaditaan suullinen esitelmä saksaksi yms.

Verrattuna perinteisiin suullisen viestinnän kursseihin etuna on, että uusi tekniikka mahdollistaa osallistuminen vaikka kotoa ja autenttiset puhetilanteet myös opetuksessa. Tämä tarkoittaa, että osalla kerroista olemme yhteydessä syntyperäisiin ja ei-syntyperäisiin saksanpuhujiin myös kurssiryhmämme ulkopuolisessa maailmassa.


Suoritustapa: Monimuoto-opiskelu (sis.lähiopetuskertoja)


Oppimisympäristö: adobe connect pro ohjelma, (ilmaiseksi käytössä opiskelijoille online-istuntoihimme), eri web2.0-sovelluksia (skype ja you tube jne.), moodle-oppimisympäristö


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssin aikana on 4 kpl 2 tunnin lähitapaamista. Kurssin alussa ja lopussa tapaamispaikkana alustavasti Hervannan lukio (sovitaan ilmoittautumisajan mentyä umpeen, mahdollista tavata myös keksustan koulussa). Lisäksi kurssin kuluessa opiskelija osallistuu tarjotuista vaihtoehdoista vähintään kahteen muuhun lähitapaamiseen, joiden aikana vieraillaan saksankielisissä tapahtumissa Tampereella, joissa kohdataan saksan kielen käyttöä autenttisissa tilanteissa.

Muuten opetus tapahtuu verkon kautta ns. ajantasaisistuntoina. Osallistuminen onnistuu vaikkapa kotitietokoneelta. Tapaamme kurssin alussa sovitusta aikataulusta riippuen 1-2 kertaa viikossa varsinaisen lukujärjestysajan /kouluajan ulkopuolella - illansuussa. Kurssille ilmoittautuneet voivat äänestää toivomiaan aikoja muutamasta tarjotusta vaihtoehdosta. Istunto kestää normaalitapauksessa kerrallaan noin tunnin. Joillain yksittäisillä kerroilla aihe voi vaatia 1,5 tunnin istuntoa. Riippuen ryhmän kokonaiskoosta, jakaudumme tarvittaessa kurssiaiheen vaatiessa pienempiin alaryhmiin. Tarkemmat tiedot tästä ilmoittautumisajan mentyä umpeen. Pääosin kurssille osallistutaan olemalla läsnä internet-istunnoissa, mutta välillä edellytetään etukäteistä itsenäistä valmistautumista. Kurssin kokonaisuudessaan vaatima työaika sisältäen sekä opetuksen että itsenäisen valmistelutyön on neljän kuukauden aikana yhteensä n. 40 tuntia, eli noin 10 h / kk.


Arviointi:

Kurssin arviointi perustuu kurssin aikana annettavaan jatkuvaa näyttöön sekä kurssin loppuvaiheessa suoritettavaan valtakunnalliseen suullisen kielitaidon kokeeseen. Kurssissa on numeroarviointi 4-10.

Kurssiarvosana määräytyy siten, että 30% arvosanasta tulee valtakunnallisen suullisen kielitaidon kokeen perusteella ja 70%muun kurssinäytön perusteella.


Lähitapaamisten paikka:

Oppilaitos: Tampereella, tarkka aika ja paikka vahvistetaan osallistujien selvittyä


Lähitapaamisten ajankohdat: sovitaan ilmoittautuneiden kanssa


Oppimateriaali:

Pohjamateriaalina Genau-sarja. Kurssille osallistuja tarvitsee käyttöönsä tietokoneen, nettiyhteyden ja headsetin (mikrofoni ja kuulokkeet). Käyttämämme tekniikka on yksinkertaista, ja opettaja selittää kaiken tarkasti, joten mukaan uskaltaa lähteä, vaikkei olisikaan kovin vahvasti tietokoneisiin suuntautunut.
Käytettävät ohjelmat ovat opiskelijoille maksuttomia.

Kaiken muun kurssilla käytetyn oppimateriaalin saa kurssin kuluessa opetuksessa jaetusta materiaalista, annetuista internet-osoitteista ja perustettavasta moodle-oppimisympäristöstä osoitteessa http://moodle.tampere.fi


Lisätietoja:

Lisätietoja kurssista saa kurssin opettajalta Laura Pihkala-Postilta. S-posti: laura.pihkala-posti@koulut.tampere.fi tai
puhelimitse numerosta 050-530 4188On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin