Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Saksa


Kurssin koodi: K12-SAA15


Kurssin nimi ja laajuus: Deutsches Sprachdiplom I


Kurssin opettaja: Elina Kiiskinen


Opettajan sähköposti: elina.kiiskinen@koulut.tampere.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tampereen klassillinen lukio


Kurssin alkamisajankohta: 12.01.2012

Kurssin päättymisajankohta: 11.04.2012


Ilmoittautuminen alkaa: 15.08.2011

Ilmoittautuminen päättyy: 13.01.2012


Osallistujat: 0/16


Opintopisteet:

1 ov


Kohderyhmä:

Kurssi soveltuu ensimmäisen ja toisen vuoden lukion A-saksan opiskelijoille sekä toisen ja kolmannen vuoden B2-saksan lukiojoille. Tähän toki vaikuttaa esim. oppilasvaihdossa tms. saavutettu kielitaito.


Kurssin tyyppi: Syventävä (LU)


Tavoitteet:

Kurssi valmistaa saksan kielidiplomitutkintoon (Deutsches Sprachdiplom I.). Kielidiplomikokeet järjestetään Tampereen klassillisella lukiolla. Kirjallinen koe (luetun- ja kuullunymmärtämisosio sekä ainekirjoitus) on maaliskuun 2012 aikana ja suullinen koe huhtikuun puolivälissä 2012.

Kielidiplomikokeisiin tulee ilmoittautua etukäteen. DSD1-kokeeseen ilmoittautuminen on mahdollista opettajan kautta tai ensimmäisellä kurssikerralla 12.1.2012 (ilmoittautuminen ei ole enää 15.1.2012 jälkeen mahdollista).


Sisältö:

Kevätlukukaudelle 2012 hajautettu kurssi valmistaa saksan kielidiplomitutkintoon (Deutsches Sprachdiplom I.). Kurssilla harjoitellaan kielidiplomitutkinnon suullista koeosiota varten (keskustelu ja pienimuotoinen oma esitelmä) sekä perehdytään tutkinnon luetun- ja kuullunymmärtämisosioihin ja ainekirjoitukseen.


Suoritustapa: Monimuoto-opiskelu (sis.lähiopetuskertoja)


Oppimisympäristö: Moodle (http://moodle.tampere.fi/course/category.php?id=3&perpage=20&page=1) ja Adobe Connect Pro


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi on hajautettu siten, että kevättalvella kurssikertoja on n. kerran kahdessa viikossa. Tapaamiskerrat ovat verkossa torstaisin klo 17.45-19.00. Lisäksi järjestetään 1-2 lähitapaamiskertaa Tampereen klassillisella lukiolla, lähinnä suullisen esitelmän harjoittamista varten.

Kurssi on 1/2 lukiokurssin mittainen (8-10 tapaamiskertaa); kurssin suorituksesta ja kielidiplomitutkintoon osallistumisesta saa yhteensä kokonaisen lukiokurssin suoritusmerkinnän.

Kurssin osoite on http://moodle.tampere.fi/course/category.php?id=3&perpage=20&page=1 ja ensimmäisellä ilmoittautumiskerralla tarvittava avain: PAOK-Deutschdiplom


Arviointi:

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty -merkinnällä.


Lähitapaamisten paikka:

Oppilaitos: Tampereen klassillinen lukio

Lähiosoite: Tuomiokirkonkatu 5

Paikkakunta: Tampere


Linkki: http://moodle.tampere.fi/course/category.php?id=3&perpage=20&page=1


Oppimateriaali:

Kurssilla käytetään opettajan omaa materiaalia (moodlessa).


Lisätietoja:

Kielidiplomikokeisiin tulee ilmoittautua etukäteen. DSD1-kokeeseen ilmoittautuminen on mahdollista ensimmäisellä kurssikerralla 12.1.2012 sekä opettajan kautta 13.1.2012 asti (ilmoittautuminen ei ole enää 15.1.2012 jälkeen mahdollista).On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin