Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Matematiikka, Historia


Kurssin koodi: S11-CMAHI1


Kurssin nimi ja laajuus: Matematiikan historia


Kurssin opettaja: Tuula Kylmälä


Opettajan sähköposti: tuula.kylmala@ruovesi.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Ruoveden yhteiskoulun lukio


Kurssin alkamisajankohta: 26.09.2011

Kurssin päättymisajankohta: 18.11.2011


Ilmoittautuminen alkaa: 01.05.2011

Ilmoittautuminen päättyy: 16.09.2011


Osallistujat: 3/20


Opintopisteet:

1ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Historiaa ja matematiikkaa yhdistävä kurssi, joka on yhteinen sekä pitkän että lyhyen matematiikan opiskelijoille.

Suositellaan toisen tai kolmannen vuoden opiskelijoille. Myös ensimmäisen vuoden pitkän matematiikan opiskelijat voivat osallistua.


Kurssin tyyppi: Soveltava (LU)


Tavoitteet:

Kurssilla tutustutaan matematiikkaan osana arkipäivää. Matematiikan kehitystä tutkitaan aikajanamaisesti alkaen egyptin hieroglyfi numeroista päätyen moderniin matematiikkaan ja tietokoneiden käyttämiin binäärilukuihin eli ykkösiin ja nolliin.

Tavoitteena onkin tutustua matematiikan laskujen taustoihin ja tuoda matematiikka ja matemaatikot lähemmäksi arkipäivää. Työskentely on tiedon etsimistä ja tekstin tuottamista, jonkin verran laskemistakin. Laskeminen on kuitnekin vähäisessä roolissa kurssin aikana.


Sisältö:

*Egyptin ja babylonian historiaa-numeroiden syntyminen
*Kreikan historiaa -Logiikan syntyminen, piin arvon täsmentyminen
*Keskiajan historiaa -Europpassa hiljaista, aasiassa kehitystä
*Suuret matemaatikot -Tutustutaan tarkemmin matemaatikkoihin, joiden nimi on jäänyt elämään historian lehdille
*Salakirjoitus -Tutustutaan muutamiin menetelmiin ja laaditaan omia salakirjoitustekstejä
*Nykypäivä -Missä nykyään tarvitaan matematiikaa? tietokoneet ja uhkapelit.


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Moodle: https://ruovesi.mmg.fi/login/index.php


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Viikoittain otetaan tutkittavaksi yksi aihealue. Aiheeseen tutustutaan Moodlessa olvien linkkien ja tekstien avulla, jonka jälkeen valitaan oma työskentelytehtävä.

Tehtävät ja niiden vaativuus vaihtelee hieman aiheesta riippuen. Tehtävän hyvän suorittamisen ehtona on kuitenkin tiedon etsiminen ja siihen perehtyminen. Muiden tuottamia tekstejä kommentoidaan ja arivoidaan. Käyntikertoja kurssin Moodle ympäristössä tarvitaan viikoittain vähintään kolme.

Laajuus on yksi opintoviikko-yksi lukion kurssi.


Arviointi:

Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.
Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on kaikkien viikkotehtävien tekeminen hyväksytysti.

Suuri osa tehtävistä on sellaisia, ettei niihin ole oikeita vastauksia olemassa, oman tiedon etsinnän ja pohdinnan osuus korostuu silloin tehtävää arvioitaessa.


Linkki: https://ruovesi.mmg.fi/login/index.php


Oppimateriaali:

Kurssilla käytetään Moodlessa olevia info-osioita ja osittain Matti Lehtisen kokoamaa matematiikan historia-kirjaa: http://solmu.math.helsinki.fi/2000/mathist/pdf/mathistoria.pdf

Lisäksi etsitään oma-aloitteisesti lisätietoa internetistä.On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin