Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Psykologia


Kurssin koodi: K12-PS 3


Kurssin nimi ja laajuus: PS 3 Ihminen ja tieto


Kurssin opettaja: Marjo Vuori


Opettajan sähköposti: marjovuori@hotmail.com


Kurssin tarjoava oppilaitos: Nokian lukio


Kurssin alkamisajankohta: 07.02.2012

Kurssin päättymisajankohta: 10.04.2012


Ilmoittautuminen alkaa: 01.01.2012

Ilmoittautuminen päättyy: 30.01.2012


Osallistujat: 3/20


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 9


Opintopisteet:

1 kurssi


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Lukion opiskelijat


Kurssin tyyppi: Syventävä (LU)


Tavoitteet:

Tutustua kognitiivisiin toimintoihin mm. aistiemme luotettavuuteen ja muistijärjestelmiin sekä neuro-psykologian perusteisiin pohtien voiko psyykkisiä toimintoja paikantaa aivoista.Tutustutaan myös omien aivojemme kehittymiseen ja unihäiriöihin mm. mitä on narkolepsia?


Sisältö:

Lukion syventävä kurssi, jolla perehdymme mm. seuraaviin kysymyksiin: eroavatko miesten ja naisten aivot toisistaan? Voinko itse vaikuttaa aivojeni raken-teeseen? Onko ihminen yksikanavainen/voimmeko keskittyä vain yhteen asiaan? Onko jokainen hypnoti-soitavissa? Miksi unohdamme?Miksi kannattaa nukkua mahdollisimman paljon? Näkeekö jokainen unia/mitä unemme meistä kertovat?\r\n\r\n


Suoritustapa: Monimuoto-opiskelu (sis.lähiopetuskertoja)


Oppimisympäristö: http://moodle.tampere.fi


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Viikottain on tehtävänä monipuolisia etätehtäviä kurssikirjasta. Niihin menee varmasti muutaman tunti, jos kunnolla tekee, mut sit koeeseen onkin helppo tulla.\r\n\r\nKoe Nokian lukiolla luokassa 404 TO 15.12.\r\n Kokeen voi korvata kunkin teeman portfoliotehtävällä, jotka kurssisivustalla.


Arviointi:

Numeroarvostelu kokeen ja etätöiden tai portfolion ja etätöiden perusteella.


Lähitapaamisten paikka:

Oppilaitos: Nokian lukio

Lähiosoite: Kylmänojankatu 3

Paikkakunta: Nokia


Linkki: http://moodle.tampere.fi/course/view.php?id=231


Oppimateriaali:

WSOY:n Mielen maailma -sarjan oppikirja Ihminen ja tieto. Kirjoittajat Vesa Laine ja Anneli Vilkko -Riihelä


Lisätietoja:

Opettajaa voi jo nyt tai kurssin ajan pommittaa lisäkysymyksillä os. marjovuori@hotmail.comOn joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin