Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Saksa


Kurssin koodi: K12-SA18


Kurssin nimi ja laajuus: SA18, Puhu ja ymmärrä paremmin


Kurssin opettaja: Laura Pihkala-Posti


Opettajan sähköposti: laura.pihkala-posti@koulut.tampere.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tampereen teknillinen lukio


Kurssin alkamisajankohta: 31.05.2012

Kurssin päättymisajankohta: 24.08.2012


Ilmoittautuminen alkaa: 01.03.2012

Ilmoittautuminen päättyy: 29.05.2012


Osallistujat: 4/20


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 4


Opintopisteet:

1 ov


Kohderyhmä:

Saksan SYKSYLLÄ -12 TAI KEVÄÄLLÄ-13 KIRJOITTAVAT opiskelijat, jotka haluavat kokeilla normaalia lukiokurssia joustavampaa saksanopiskelua ja uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia kielenoppimisille. TAI LYHYEN SAKSAN TAI A-SAKSAN 1. tai 2. vuosikurssin opiskelijat , jotka haluavat vahvistaa saksantaitojaan.Heidän ei ole välttämätöntä osallistua valtakunnalliseen suulliseen päättökokeeseen. Myös A-Saksan abit voivat halutessaan saada suorituksen koulukohtaisena soveltavana kurssina ilman päättökoetta.


Kurssin tyyppi: Syventävä (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoite on harjoittaa erilaisia puheviestinnän strategioita ja suullisen viestinnän eri tilanteita hyödyntäen internet-tekniikan tuomaa lisäarvoa, esim. sosiaalisen median viestintäsovellukset sekä yhteydet syntyperäisiin saksanpuhujiin tai saksanopiskelijoihin muualla, mikä lisää oppimisen autenttisuutta. Kurssin aihepiirit liittyvät ajankohtaisiin aiheisiin ja aiemmin opiskeltujen saksankurssien teemoihin. Puhumisen ohella kurssin tavoitteena on myös kuullunymmärtämisen kehittyminen erityisesti viestinnällisissä yhteyksissä. Myös tekstienymmärtämistä syvennetään ja kurssin aikana kirjoitetaan muutama kirjoitelma.Tavoitteena on, että opiskelija pääsee harjoittelemaan saksan viestintävalmiuksiaan erilaisten monipuolisten aihepiirien ja harjoitusten sekä puheen ymmärtämistä harjoittavien kommunikatiivisten ja interaktiivisten harjoitusten avulla. Kurssilla harjoitellaan puheen tuottamista ja ymmärtämistä myös vuorovaikutuksessa syntyperäisten kielenpuhujien kanssa, joihin otetaan yhteys mm. internetin avulla. Kurssin aikana vahvistetaan erityisesti opiskelijan kykyä oman mielipiteen esittämiseen ja puolustamiseen kohdekielellä, koska argumentointitaito arvostetaan kohdekulttuurissa korkealle ja se on myös tärkeää työelämässä.


Sisältö:

Kurssilla kerrataan ja syvennetään aiemmin opittua sekä harjoitellaan uusia suullisen viestinnän keskeisiä osataitoja ja aiheita.Hiotaan small talkia, argumentointi- ja keskustelutaitoja saksaksi. Laaditaan suullinen esitelmä ja muutamia kirjoitelmia saksaksi yms. Verrattuna perinteisiin saksankursseihin etuna on, että uusi tekniikka mahdollistaa osallistuminen kotoa tai mökiltä ja autenttiset puhetilanteet myös opetuksessa. Tämä tarkoittaa, että osalla kerroista olemme yhteydessä syntyperäisiin ja ei-syntyperäisiin saksanpuhujiin myös kurssiryhmämme ulkopuolisessa maailmassa.


Suoritustapa: Monimuoto-opiskelu (sis.lähiopetuskertoja)


Oppimisympäristö: adobe connect pro ohjelma (ilmaiseksi käytössä opiskelijoille online-istuntoihimme), eri web2.0-sovelluksia (skype ja you tube jne.), kurssiblogi


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi pidetään hajautetusti kesän aikana ja jatkuu jonkun viikon elokuussa ensimmäisen jakson alussa. Tarkat kurssitapaamiset sovitaan ilmoittautuneiden opiskelijoiden kanssa aloitustapaamisen yhteydessä. Noin tunnin etätapaamisia on keskimäärin 1 viikossa illansuussa, mikä on aiemmin toteutetulla kurssilla todettu sopivaksi oppimisen kannalta. Kurssin aikana on lisäksi muutama lähitapaaminen: yksi alussa toukokususa ja muutama elokuussa koulun jälleen alettua. Kaukaa tuleville opiskelijoille voidaan sopia lähitapaamista korvaava järjestely. Kurssin alussa tapaamispaikkana alustavasti Hervannan lukio (sovitaan ilmoittautumisajan mentyä umpeen, mahdollista tavata myös keskustan koulussa). Alkutapaamisessa perehdytään opastuksella kurssilla käytettävään hyvin helppokäyttöiseen tekniikkaan. Lopputapaaminen ravintolassa saksaksi keskustellen kustannetaan opiskelijoille. Muuten opetus tapahtuu verkon kautta ns. ajantasaisistuntoina. Osallistuminen onnistuu kotitietokoneelta tai muualta missä internet ja tietokone käytössä. Kurssille ilmoittautuneet voivat äänestää toivomiaan aikoja kesän ajalle. Istunto kestää normaalitapauksessa kerrallaan noin tunnin. Joillain yksittäisillä kerroilla aihe voi vaatia 1,5 tunnin istuntoa. Pääosin kurssille osallistutaan olemalla läsnä internet-istunnoissa, mutta välillä toki edellytetään etukäteistä itsenäistä valmistautumista tai jonkin pienen kotiäänitys-puhetehtävän surittamista. Kurssin kokonaisuudessaan vaatima työaika sisältäen sekä opetuksen että itsenäisen valmistelutyön on neljän kuukauden aikana yhteensä n. 40 tuntia, eli noin 15 h / kk.


Arviointi:

Kurssin arviointi perustuu kurssin aikana annettavaan jatkuvaa näyttöön sekä kurssin Syventävänä 8-kurssina suoritettavilla kurssin lopuksi suoritettavaan valtakunnalliseen suullisen kielitaidon kokeeseen. Kurssi on mahdollista suorittaa myös lyhyen tai pitkän saksan koulukohtaisena soveltavan kurssina, esim. kakkosluokkalaisille valmisteluna myöhempään puhekokeeseen ja seuraavan syksyn yo-kuullunymmärtämisen kokeeseen. Tällöin suullista päättökoetta ei tarvitse suorittaa. Kurssissa on numeroarviointi 4-10.Kurssiarvosana määräytyy siten, että 30% arvosanasta tulee mahdollisen valtakunnallisen suullisen kielitaidon kokeen perusteella ja 70%muun kurssinäytön perusteella.


Lähitapaamisten paikka:

Oppilaitos: aloitustapaaminen todennäköisesti Hervannan lukiolla, Tampereella, tarkka aika ja paikka vahvistetaan osallistujien selvittyä


Lähitapaamisten ajankohdat: aloitustapaaminen ja muut tapaamiset sovitaan kurssille ilmoittautumisen yhteydessä kurssilaisille sopiviksi


Linkki: http://sprechkurs2011.wordpress.com/


Oppimateriaali:

Pohjamateriaalina Genau-sarja a-saksan lukijoille ja lyhyen saksan lukijoille oma oppikirja. Kurssille osallistuja tarvitsee käyttöönsä tietokoneen, nettiyhteyden ja headsetin (mikrofoni ja kuulokkeet). Käyttämämme tekniikka on yksinkertaista, ja opettaja selittää kaiken tarkasti, joten mukaan uskaltaa lähteä, vaikkei olisikaan kovin vahvasti tietokoneisiin suuntautunut.Käytettävät ohjelmat ovat opiskelijoille maksuttomia.Kaiken muun kurssilla käytetyn oppimateriaalin saa kurssin kuluessa opetuksessa jaetusta materiaalista, annetuista internet-osoitteista ja perustettavasta wordpress-kurssiblogista


Lisätietoja:

Kurssi on osa Tekes-hanketta aktiiviset oppimistilat. Siksi siihen osallistuminen on poikkeuksellisesti maksutonta, vaikka yleensä paok-kurssit maksaavat 100 euroa.

Lisätietoja kurssista saa kurssin opettajalta Laura Pihkala-Postilta. S-posti: laura.pihkala-posti@koulut.tampere.fi tai puhelimitse numerosta 050-530 4188On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin