Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Elämänkatsomustieto


Kurssin koodi: S11-ET1_2


Kurssin nimi ja laajuus: Elämänkatsomustieto: ET1, Hyvä elämä


Kurssin opettaja: Esa Härmä


Opettajan sähköposti: esa.harma@ikaalinen.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Ikaalisten yhteiskoulun lukio


Kurssin alkamisajankohta: 01.10.2011

Kurssin päättymisajankohta: 15.12.2011


Ilmoittautuminen alkaa: 18.04.2011

Ilmoittautuminen päättyy: 14.09.2011


Osallistujat: 0/15


Opintopisteet:

1 kurssi


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100,00 €


Kohderyhmä:

Lukion tai aikuislukion opiskelijat, joilla on oikeus opiskella elämänkatsomustietoa, eli evankelis-luterilaiseen tai ortodoksiseen kirkkoon kuulumattomat lukio-opiskelijat, tai aikuislukio-opiskelijat, jotka ovat valinneet elämänkatsomustiedon. Ei vaatimuksia aiemmin suoritetuista kursseista.


Kurssin tyyppi: Pakollinen (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on harjaantua pohtimaan ja ymmärtämään eettisiä kysymyksiä erilaisten katsomusten tai filosofisten näkemysten valossa. Kurssi on lukion pakollisia opintoja, ja siinä harjaannutaan vastaamaan ylioppilaskokeen elämänkatsomustiedon kysymyksiin.


Sisältö:

Elämänkatsomuksen olemus ja sen muodostuminen, etiikan peruskysymyksiä ja erilaisia etiikan teorioita, etiikka eri elämäntilanteissa, elämän mielekkyys.


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Moodle-kurssi osoitteessa www.mcampus.fi/iklu


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi toteutetaan kokonaan verkossa lukuunottamatta koetta, joka suoritetaan perinteiseen tapaan, joko Ikaalisten yhteiskoulun lukiolla, tai omassa oppilaitoksessa sopimuksen mukaan. Kurssiin kuuluu keskustelu- ja pohdintatehtäviä sekä erilaisia verkkotehtäviä. Tehtävistä osa palautetaan opettajalle arvioitavaksi, osa näkyy keskusteluina kaikille osallistujille. Kurssin kirja, Dialogi hyvästä elämästä (Tammi), kuuluu oppisisältöön. Kurssin suorituksen työmääräksi on arvioitu normaali lukiokurssin työmäärä, n. 40 tuntia. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan kaikkien kurssin tehtävien tekeminen sekä kurssikoe.


Arviointi:

Normaali numeroarviointi 4 - 10


Oppimateriaali:

Titus Hjelm & Sebastian Slotte: Dialogi hyvästä elämästä, TammiOn joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin