Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Yhteiskuntaoppi


Kurssin koodi: S11-YH3


Kurssin nimi ja laajuus: Lakitieto


Kurssin opettaja: Soile Sirén


Opettajan sähköposti: soile.siren@koulut.tampere.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Sammon keskuslukio


Kurssin alkamisajankohta: 01.10.2011

Kurssin päättymisajankohta: 29.11.2011


Ilmoittautuminen alkaa: 10.08.2011

Ilmoittautuminen päättyy: 26.09.2011


Osallistujat: 5/20


Opintopisteet:

1


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Lukiolaiset


Kurssin tyyppi: Syventävä (LU)


Tavoitteet:

Kurssi antaa perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä ja opettaa opiskelijaa valvomaan omia oikeuksiaan sekä hoitamaan tavanomaisimpia oikeustoimia itse.


Sisältö:

Lakitiedon perusteet
* Kansalaisena oikeusvaltiossa
* Tuomioistuinlaitoksen rakenne
* Lain lukeminen
* Oikeudelliset peruskäsitteet
Oikeusriidat
Rikos ja rangaistus
Yksilö ja perhe
* Lapsen asema
* Avioliitto ja avoliitto
* Perintö ja testamentti
Työ ja oikeus
* Työsuhde ja sen päättyminen
* Työsuojelu
Asuminen ja yksityistalous
* Asuminen
* Kuluttajansuoja
* Velat ja vakuudet
* Maksukyvyttömyys
* Vahingonkorvaus ja vakuutus
Julkinen hallinto


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: http://moodle.tampere.fi


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi perustuu omatoimiseen opiskeluun, harjoitteluun sekä kontrolloituun tehtävien tekemiseen. Työtä riittää noin 5 tunniksi/viikko tai 3 * 75 minuutiksi/viikko. Tämä vastaa lähiopetuksessa käytettävää työmäärää.

Itsenäinen opiskelu: oppikirja ja muu materiaali, nettilinkit, omatoimiset harjoitukset, lakitietosanaston täydentäminen kurssin edetessä, keskustelualueen käyttö ohjeiden ja tiedon hakuun sekä keskustelujen avaamiseen ja kommentointiin

Palautettavat tehtävät: case- ja muut tehtävät maanantaisin ja torstaisin, lisäharjoitukset, raportti käräjäoikeusvierailusta

Jatkuva näyttö: osallistuminen keskustelualueen keskusteluihin

Kurssikoe


Arviointi:

- Koe, jonka ajankohdasta sovitaan kurssin alussa.
- Ajoissa palautetut harjoitukset ja tehtävät.
Myöhästyneet palautukset alentavat kurssiarvosanaa.
- Käräjäoikeusraportti
- Jatkuva näyttö: osallistuminen ajankohtaisen
uutisoinnin seuraamiseen ja sen pohjalta käytyihin
keskusteluihin.


Oppimateriaali:

Kurssilla käytettävä oppikirja:
Linnainmaa, Väisänen, Lukiolaisen lakitieto, WSOY.


Lisätietoja:

Lisätietoja kurssista voi kysellä koska tahansa sähköpostiosoitteesta soile.siren@koulut.tampere.fiOn joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin