Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Terveystieto


Kurssin koodi: S11-TE3


Kurssin nimi ja laajuus: Terveys ja tutkimus


Kurssin opettaja: Christa Hiisivuori, Aleksi Kolunen, Christa Hiisivuori


Opettajan sähköposti: christa.hiisivuori@uta.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tampereen normaalikoulun lukio


Kurssin alkamisajankohta: 03.10.2011

Kurssin päättymisajankohta: 30.11.2011


Ilmoittautuminen alkaa: 12.09.2011

Ilmoittautuminen päättyy: 19.09.2011


Osallistujat: 5/20


Opintopisteet:

1


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100.00 €


Kohderyhmä:

Lukiot ja ammatilliset oppilaitokset


Kurssin tyyppi: Syventävä (LU)


Tavoitteet:

Opiskelija oppii tekemään terveyteen ja ihmisen hyvinvointiin liittyvää tutkimusta ja tulkitsemaan tutkimustuloksia.


Sisältö:

Terveyteen vaikuttavat historialliset tekijät, terveyden ja sairauden tutkimiseen ja kuolleisuuteen ja sairastuvuuteen liittyvät seikat. Terveydenhuollon tavallisimmat tutkimukset. Keskeinen osa kurssin suoritusta on itse tehty tutkimus.


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Verkkokurssi


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Verkkotehtävien suoritus sekä oma tutkimus.


Arviointi:

Arviointi perustuu verkkotehtävien suoritukseen sekä omaan tutkimukseen ja mahdolliseen verkkotenttiin.


Oppimateriaali:

VIRTAA - Terveys ja tutkimus (TE3)
(Lasse Kannas, Pia Räsänen, Kari Eskola, Pertti Mustajoki)


Lisätietoja:

lisätietoja saa kurssin opettajiltaOn joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin