Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: terveystieto


Kurssin koodi: S11-TE2


Kurssin nimi ja laajuus: Nuoret, terveys ja arkielämä


Kurssin opettaja: Christa Hiisivuori, Aleksi Kolunen, Christa Hiisivuori


Opettajan sähköposti: christa.hiisivuori@uta.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tampereen normaalikoulun lukio


Kurssin alkamisajankohta: 03.10.2011

Kurssin päättymisajankohta: 30.11.2011


Ilmoittautuminen alkaa: 12.09.2011

Ilmoittautuminen päättyy: 22.09.2011


Osallistujat: 11/25


Opintopisteet:

1


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100.00 €


Kohderyhmä:

lukiot ja ammatilliset oppilaitokset


Kurssin tyyppi: Syventävä (LU)


Tavoitteet:

Kurssilla syvennetään terveystiedon pakollisen kurssin tietoja nuorten arjen terveystottumuksista ja selviytymiskeinoista.


Sisältö:

Terveysongelmat eri kulttuurisista, psyykkisistä ja yhteiskunnallisista ilmiöistä johtuen. Käsitys omasta terveydestä terveyden eri tasoilla.


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: verkkokurssi


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

verkkotehtävät ja verkkotentti


Arviointi:

Arviointi perustuu verkkotehtäviin ja -tenttiin


Oppimateriaali:

VIRTAA - Nuoret, terveys ja arkielämä (TE2)
(Lasse Kannas, Kari Eskola, Pia Välimaa, Pertti Mustajoki)


Lisätietoja:

Lisätietoja saa kurssin opettajiltaOn joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin