Kurssikuvaus

Koulumuoto: AM


Oppiaine: Valimotekniikka


Kurssin koodi: S11-VAPE


Kurssin nimi ja laajuus: Valimotekniikan peruskurssi verkossa


Kurssin opettaja: Lilli Rasilainen, Tapani Honkavaara, Lilli Rasilainen


Opettajan sähköposti: lilli.rasilainen@valimoinstituutti.fi, lilli.rasilainen@tampere.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tampereen ammattiopisto, Valimoinstituutti


Kurssin alkamisajankohta: 01.09.2011

Kurssin päättymisajankohta: 12.12.2011


Ilmoittautuminen alkaa: 26.04.2011

Ilmoittautuminen päättyy: 27.06.2011


Osallistujat: 0/10


Opintopisteet:

1 ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Kaikki kiinnostuneet. Edeltäviä opintoja ei tarvita.


Kurssin tyyppi: Valinnainen (AM)


Tavoitteet:

Opiskelija erottaa valamisen muista valmistusmenetelmistä ja tunnistaa valukappaleiden ominaispiirteitä. Opiskelija kykenee erottelemaan erilaisia valumentelmiä. Opiskelija kykenee luettelemaan erilaisia valumateriaaleja ja niille ominaisia valumentelmiä. Opiskelija erottaa koneistus- ja valupiirrustuksen toisistaan. Opiskelija pystyy laatimaan valukappaleen tilauksesta tarjouspyynnön.


Sisältö:

Valaminen valmistusmenetelmänä, valumateriaalit, valumenetelmät, valukappaleen hankinta, valukappaleen suunnittelun perusteet ja laatutason määrittäminen.


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: Moodle


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Ongelmalähtöinen oppiminen, harjoitustyöt


Arviointi:

Numeroarviointi prosessipäiväkirjan ja laajemman harjoitustyön perusteella.


Oppimateriaali:

www-materiaaliOn joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin