Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Äidinkieli ja kirjallisuus


Kurssin koodi: S11-S11-ÄI8


Kurssin nimi ja laajuus: Äidinkieli ja kirjallisuus: ÄI8, Tekstitaitojen syventäminen


Kurssin opettaja: Terhi Davies


Opettajan sähköposti: terhi.davies@koulut.tampere.fi, terhi.davies@tampere.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tampereen lyseon lukio


Kurssin alkamisajankohta: 16.08.2011

Kurssin päättymisajankohta: 30.09.2011


Ilmoittautuminen alkaa: 11.04.2011

Ilmoittautuminen päättyy: 15.08.2011


Osallistujat: 4/20


Opintopisteet:

36 tuntia


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Kurssi on tarkoitettu abiturienteille tai syksyn äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskokeeseen osallistuville. Edeltävät opinnot: pakolliset äidinkielen kurssit 1-6.


Kurssin tyyppi: Syventävä (LU)


Tavoitteet:

Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan analysoida ja tuottaa tekstejä.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
vahvistaa taitoaan lukea analyyttisesti ja kriittisesti erilaisia tekstejä sekä varmentaa taitoaan kirjoittaa sisällöltään, rakenteeltaan ja tyyliltään ehyttä ja johdonmukaista tekstiä.Sisältö:

Kerrataan ja syvennetään seuraavia asioita: tekstityypit ja tekstilajit, tekstikokonaisuus, tekstianalyysi ja sen käsitteet, tekstin rakentaminen sekä kielenhuoltoa. Kurssilla harjoitellaan tekstitaitovastaamista sekä kirjoitetaan yksi essee.


Suoritustapa: Monimuoto-opiskelu (sis.lähiopetuskertoja)


Oppimisympäristö: Moodle http://moodle.tampere.fi


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi on intensiivinen tekstianalyysiin ja kirjoittamiseen valmentava kurssi. Sen suorittaminen vaatii tehtävien valmistamiseen aikaa noin 5 tuntia viikossa, ja tehtävien palautus on viikoittain, ei vasta kurssin lopussa.


Arviointi:

Arvosana asteikolla 4-10. Kurssiarvosanaan vaaditaan kaikkien viikoittaisten tehtävien suorittamista sekä loppukokeeseen (essee) osallistumista.


Lähitapaamisten paikka:

Oppilaitos: Tampereen lyseon lukio

Lähiosoite: F.E. Sillanpään katu 7, 33230 Tampere

Paikkakunta: Tampere


Linkki: http://moodle.tampere.fi


Oppimateriaali:

Ylioppilastekstejä 2011 (SKS). Opettajan laatima materiaali ja verkkomateriaalit.On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin