Kurssikuvaus

Koulumuoto: AM


Oppiaine: Äidinkieli


Kurssin koodi: S11-ÄID.01X


Kurssin nimi ja laajuus: Kielestä kiinni - äidinkielen ykköskurssi


Kurssin opettaja: Laura Toivio


Opettajan sähköposti: laura.toivio@pirko.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tredu, Koivistontien toimipiste


Kurssin alkamisajankohta: 24.10.2011

Kurssin päättymisajankohta: 22.12.2011


Ilmoittautuminen alkaa: 09.03.2011

Ilmoittautuminen päättyy: 05.10.2011


Osallistujat: 0/20


Opintopisteet:

1 ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Ammatillista perustutkintoa suorittavat opiskelijat.


Kurssin tyyppi: Pakollinen (AM)


Tavoitteet:

Kielestä kiinni - äidinkielen ykköskurssi vastaa tavoitteiltaan ja sisällöltään ammatillisen toisen asteen eri koulutusalojen pakollista äidinkielen 1. opintojaksoa.

Opiskelija
- ymmärtää alansa tekstien keskeiset käsitteet, olennaisen sisällön ja tarkoituksen
- hankkii eri tavoilla tietoa eri lähteistä sekä välittää sitä suullisesti ja kirjallisesti
- arvioi omaa äidinkielen taitoaan ja kehittää sitä jatkuvasti
- osaa laatia ammattinsa ja yhteisönsä tavallisimmat asiakirjat, esimerkiksi raportin
- rohkaistuu käyttämään tietoviestintäteknologiaa opiskeluidensa tukena.


Sisältö:

- opiskelutaidot: minä oppijana, oppimistyylit, oppimispäiväkirja, miellekartta
- ryhmätyötaidot, palautteenanto, ryhmäroolit
- miellekartasta referaatiksi: suullinen referointi, kirjoitettu referaatti
- kielenhuolto: tekstin sidosteisuus, yhdyssanat, alkukirjaimet, välimerkit, lyhenteet ja vierasperäiset sanat
- tiedonhaku: lähdekriittisyys, ammattitekstin lukeminen
- raportointi


Suoritustapa: Monimuoto-opiskelu (sis.lähiopetuskertoja)


Oppimisympäristö: http://moodle.pirko.fi ja ConnectPro


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi on laajuudeltaan 1 ov:n mittainen ja vaatii opiskelijalta viikoittain 4-5 tunnin työpanosta. Opettaja antaa videoneuvotteluissa ja Moodlessa ohjeita suoritettavista harjoituksista, jotka toteutetaan verkossa. Kurssin tehtävien laajuus vaihtelee pienistä kielenhuoltoharjoituksista ja lyhyiden asiakirjojen laatimisesta laajempiin tuotoksiin, esim. referaattiin ja oppimispäiväkirjaan.


Arviointi:

Opiskelijan osaaminen arvioidaan kolmiportaisella (1-3) asteikolla Tampereen ammattiopiston äidinkielen opetussuunnitelman mukaisesti. Arviointi perustuu opiskelijan suullisiin ja kirjallisiin tuotoksiin.


Lähitapaamisten paikka:

Oppilaitos: Pirkanmaan ammattiopisto

Lähiosoite: Koivistontie 31

Paikkakunta: Tampere


Lisätietoja:

Lisätietoja saa kurssin opettajalta sähköpostitse: laura.toivio@pirko.fiOn joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin