Kurssikuvaus

Koulumuoto: AM


Oppiaine: Äidinkieli


Kurssin koodi: K12-1


Kurssin nimi ja laajuus: Kielestä kiinni - äidinkielen ykköskurssi


Kurssin opettaja: Markus Tamminen


Opettajan sähköposti: markus.tamminen@tampere.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tredu, Santalahdentien toimipiste


Kurssin alkamisajankohta: 01.02.2012

Kurssin päättymisajankohta: 01.04.2012


Ilmoittautuminen alkaa: 01.04.2011

Ilmoittautuminen päättyy: 15.01.2012


Osallistujat: 0/20


Opintopisteet:

1 ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Ammatillista perustutkintoa suorittavat opiskelijat.


Kurssin tyyppi: Pakollinen (AM)


Tavoitteet:

Kielestä kiinni - äidinkielen ykköskurssi vastaa tavoitteiltaan ja sisällöltään ammatillisen toisen asteen eri koulutusalojen pakollista äidinkielen 1. opintojaksoa.

Opiskelija
- ymmärtää alansa tekstien keskeiset käsitteet, olennaisen sisällön ja tarkoituksen
- hankkii eri tavoilla tietoa eri lähteistä sekä välittää sitä suullisesti ja kirjallisesti
- arvioi omaa äidinkielen taitoaan ja kehittää sitä jatkuvasti


Sisältö:

- opiskelutaidot: minä oppijana, oppimistyylit, oppimispäiväkirja, miellekartta
- ryhmätyötaidot, palautteenanto, ryhmäroolit
-miellekartasta referaatiksi: suullinen referointi, kirjoitettu referaatti
- kielenhuolto: tekstin sidosteisuus, yhdyssanat, alkukirjaimet, välimerkit, lyhenteet ja vierasperäiset sanat
- tiedonhaku: lähdekrittiisyys, ammattitekstin lukeminen
- raportointi


Suoritustapa: Monimuoto-opiskelu (sis.lähiopetuskertoja)


Oppimisympäristö: Kurssin Moodle-sivusto http://moodle.tampere.fi


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi on laajuudeltaan 1 ov:n mittainen ja vaatii opiskelijalta viikoittain 4-5 tunnin työpanosta. Opettaja antaa Moodlessa ohjeet suoritettavista harjoituksista, jotka toteutetaan verkossa. Kurssin tehtävien laajuus vaihtelee pienistä kielenhuoltoharjoituksista ja lyhyiden asiakirjojen laatimisesta laajempiin tuotoksiin, esim. referaattiin ja oppimispäiväkirjaan.


Arviointi:

Opiskelijan osaaminen arvioidaan kolmiportaisella (1-3) asteikolla Tampereen ammattiopiston äidinkielen opetussuunnitelman mukaisesti. Arviointi perustuu opiskelijan suullisiin ja kirjallisiin harjoituksiin.


Lähitapaamisten paikka:

Oppilaitos: Tampereen ammattiopisto

Lähiosoite: Santalahdentie 10

Paikkakunta: Tampere


Lisätietoja:

Lisätietoja saa kurssin opettajalta sähköpostitse:
markus.tamminen@tampere.fiOn joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin