Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: Tietotekniikka


Kurssin koodi: S12-S12-AT1


Kurssin nimi ja laajuus: Tietotekniikka: AT1 - tietotekniikan perustaidot opiskelijalle


Kurssin opettaja: Tiina Sarisalmi


Opettajan sähköposti: tiina.sarisalmi@orivesi.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Oriveden lukio


Kurssin alkamisajankohta: 08.10.2012

Kurssin päättymisajankohta: 09.12.2012


Ilmoittautuminen alkaa: 03.09.2012

Ilmoittautuminen päättyy: 01.10.2012


Osallistujat: 2/20


Minimi osallistujamäärä, jotta kurssi toteutuu: 8


Opintopisteet:

1 ov


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100 €


Kohderyhmä:

Lukion tai ammattioppilaitoksen opiskelijat.\r\nAiempia tietotekniikkaopintoja ei edellytetä.


Kurssin tyyppi: Soveltava (LU)


Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on päivittää osallistujien tietotekniikan perustaidot (internet tiedonhaku, tekstinkäsittely, esitysgrafiikka, sähköposti) sekä verkko-opiskelun työkalujen (oppimiskeskustelu, oppimispäiväkirja, videoneuvottelu) käyttötaidot.


Sisältö:

Kurssilla käydään läpi seuraavat asiat\\r\\n- tietokoneen hallinta ja perustermit\\r\\n- verkko-opiskelun työkalut ja menetelmät\\r\\n- tietoturva ja netiketti\\r\\n- tiedonhaku internetistä\\r\\n- sähköposti\\r\\n- tekstinkäsittely\\r\\n- esitysgrafiikka


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: http://www.orivedenperusopetus.net/moodle, ConnectPro


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

Kurssi koostuu johdannosta sekä kuudesta kurssimoduulista, joihin sisältyy linkkejä oppimaterialeihin ja testeihin sekä erilaisia tehtäviä. Kunkin moduulin tehtävät suoritetaan viikon aikana. Oppilaat osallistuvat oppimiskeskusteluihin, auttavat toisiaan ongelmien ratkaisuissa ja kirjoittavat oppimispäiväkirjaa viikoittain. Kurssi edellyttää akiivista osallistumista ja sisältää runsaasti \\\"hands on\\\" -tehtäviä. Työmäärä riippuu osallistujan tietotekniikan käyttötaidoista.


Arviointi:

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Kurssi on suoritettu, kun oppilas on tehnyt hyväksyttävästi kaikki kurssiin sisältyvät tehtävät.


Lähitapaamisten paikka:

Oppilaitos: Voidaan järjestää tarvittaessa Tampereella (esim. Sammon lukio)


Linkki: http://www.orivedenperusopetus.net/moodle


Oppimateriaali:

Kurssilla käytetään verkossa olevaa oppimateriaalia, ei tarvita muuta kuin internet-yhteydellä varustettu tietokone.On joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin