Kurssikuvaus

Koulumuoto: LU


Oppiaine: terveystieto


Kurssin koodi: S12-TE2


Kurssin nimi ja laajuus: Nuoret, terveys ja arkielämä


Kurssin opettaja: Christa Hiisivuori, Aleksi Kolunen, Christa Hiisivuori


Opettajan sähköposti: christa.hiisivuori@uta.fi


Kurssin tarjoava oppilaitos: Tampereen normaalikoulun lukio


Kurssin alkamisajankohta: 08.10.2012

Kurssin päättymisajankohta: 30.11.2012


Ilmoittautuminen alkaa: 10.09.2012

Ilmoittautuminen päättyy: 20.09.2012


Osallistujat: 10/20


Opintopisteet:

1


Kurssin hinta oppilaitokselle:

100.00 €


Kohderyhmä:

lukiot ja ammatilliset oppilaitokset


Kurssin tyyppi: Syventävä (LU)


Tavoitteet:

Kurssilla syvennetään terveystiedon pakollisen kurssin tietoja nuorten arjen terveystottumuksista ja selviytymiskeinoista.


Sisältö:

Terveysongelmat eri kulttuurisista, psyykkisistä ja yhteiskunnallisista ilmiöistä johtuen. Käsitys omasta terveydestä terveyden eri tasoilla.


Suoritustapa: Etäopiskelu (kokonaan verkossa)


Oppimisympäristö: verkkokurssi


Kurssin toteutus, tehtävät ja laajuus:

verkkotehtävät ja verkkotentti


Arviointi:

Arviointi perustuu verkkotehtäviin ja -tenttiin


Oppimateriaali:

VIRTAA - Nuoret, terveys ja arkielämä (TE2)\r\n(Lasse Kannas, Kari Eskola, Pia Välimaa, Pertti Mustajoki)\r\n


Lisätietoja:

Lisätietoja saa kurssin opettajiltaOn joko liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua tai kurssi on valitettavasti täynnä.
Takaisin